Esteettömästi Hämeenlinnan retkeily- ja matkailukohteissa

  • Pääseekö Rantareitin kiertämään pyörätuolilla?
  • Onko Ahveniston kota helposti saavutettava?
  • Miten pääsen Taidemuseoon pyörätuolilla?

Tutustu uuteen sivustoomme, jossa olemme kuvanneet esteettömiä retkeily- ja matkailukohteita.

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut esteettömyysohjelmallaan tukemaan kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä, edistämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta sekä luomaan kaikille mahdollisuuden liikkua.

Hämeenlinnassa on viime aikoina panostettu esteettömyyden kehittämiseen ja asia on myös esillä Houkutteleva Hämeenlinna -strategiassa.  Elinvoimaisen kasvun kaupunkina haluamme edistää sekä monipuolista liikkumista että kaupungin tunnettavuutta mm. hyvän asumisen ja matkailun kaupunkina. Kaupungin esteettömyystyöryhmä on toiminut vuodesta 2020 lähtien ja verkkoviestintä on siinä ollut alusta asti mukana.

Sivustolla vuosittain noin 800 000 kävijää

Kaupungin ja matkailun verkkosivut toimivat samalla sivustolla, jonne johtavat verkko-osoitteet hameenlinna.fi, hämeenlinna.fi, visithämeenlinna.fi ja visithameenlinna.fi.  Samalla sivustolla palvellaan sekä asukkaita että matkailijoita ja varsinaiset matkailun sivut tarjoillaan Matkailu ja tapahtumat –osiossa, sekä englanninkielisessä Tourism and events -osiossa. Sivustoa rakentavat ja ylläpitävät yhdessä Hämeenlinnan kaupungin viestintäyksikkö ja Linnan kehityksen markkinointitiimi.

Esteettömien kohteiden kuvaus sivustolla otettiin esille, kun kaupungin esteettömyysohjelmaa alettiin valmistella vuonna 2020. Samalla luotiin sivu: www.hameenlinna.fi/esteeton, jonne on koottu esteettömiä kohteita linkkilistoina. Kaupungin kohteet ohjeistettiin kuvaamaan esteettömyys omilla sivustoillaan, ja näin moni on jo tehnytkin muun muassa Hämeenlinnan Taidemuseo, Kaupunginmuseo, Kulttuurikeskus ARX ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy.

Ulkoilureittien esteettömyyttä arvioitiin

Haasteiksi havaittiin, että ulkoilureittien esteettömyyttä ei ole arvioitu, jolloin niiden esteettömyyttä ei voitu kuvata verkkosivuille luotettavasti. Kaupunkirakenne teetti kantakaupungin ulkoilukohteista esteettömyysarvioinnit vuonna 2022 ja niiden pohjalta voidaan keväällä 2023 toteuttaa Esteettömiä retkeily- ja matkailukohteita -sivu Hämeenlinnan matkailusivustolle. Sivusto löytyy osoitteesta www.hameenlinna.f/esteettomiakohteita

Sivu on tulostettavissa paperille tarvittaessa Palvelupiste Kastellista, jossa annetaan Hämeenlinnan matkailuneuvontaa. Sivua kehitetään palautteiden perusteella ja kaupungin viestintäyksikkö pitää sitä yllä yhdessä kaupunkirakenteen toimialan viestinnän kanssa. Sivulle tuotetaan lisää tietoa, kun kohteiden esteettömyyttä arvioidaan.

Edelleen esteettömien kohteiden haasteina ovat verkon matkailukohdekorttien kuvauksissa yksityiset yritykset esimerkiksi ravintolat ja kahvilat sekä kaupat, joista virallisia kartoituksia ei juurikaan ole tehty, ja näin ollen niitä ei voi verkkosivujen esteettömiin kohteisiin nostaa esille. Lisäksi haasteellista on, että kaupunkimme perinteikkäät matkailukohteet Hämeen linna ja Aulangon näkötorni sekä Karhuluola eivät ole esteettömiä.