Eteläistenjärven uintirajoitus poistuu

Varmuuden vuoksi annettua uintirajoitusta ei ole tarpeen jatkaa, koska Eteläistenjärven vesinäytteissä ulosteperäiset bakteerit olivat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Eteläistenjärvellä voi käydä normaaliin tapaan uimassa.

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8. paineviemärin vuoto Tuuloksentien vieressä Hangasmäessä. HS-Vesi sai paineputkirikon korjattua vuodon havaitsemispäivänä 17.8.2020. Maastoa on myös siivottu. Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi vesinäytteitä otettiin eilen 19.8. Eteläistenjärvestä ja Otusojasta. Näytepisteet löytyvät alla olevasta kartasta.

Näytepisteet kartalla

karttaan on merkitty näytepisteet, joista vesinäytteitä on otettu

Eteläistenjärven molemmissa näytteissä veden laatu täytti uimavedelle asetetut toimenpiderajat

20.8. valmistuivat vesinäytteistä tutkitut ulosteperäiset bakteerit. Tulosten mukaan jätevesien vaikutukset olivat alapuolisella ojapisteellä selvät. Eteläistenjärven molemmissa näytteissä veden mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut toimenpiderajat.

Tulosten perusteella lisänäytteenoton tarve arvioidaan terveydensuojeluviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen kesken. Jäteveden vaikutusta arvioidaan tarkemmin, kun kaikki vesinäytteistä tutkittavat analyysit valmistuvat.

Pohjavesinäytteiden ottamista varten on laadittu näytteenottosuunnitelma. Suunnitelman mukainen näytteenotto on aloitettu. Pohjavesinäytteiden tuloksista tiedotetaan, kun kaikki suunnitellut näytteet on otettu ja niiden näytetulokset ovat valmistuneet.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 5236772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi