Hakkalan koulu voitti vuoden 2021 Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat vuoden 2021 Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkinnon voittajat 25.5.2021. Tunnustus merkittävistä saavutuksista myönnettiin 24 palkinnonsaajalle 18 maasta.

Tämän vuoden voittajien joukossa on myös Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima Heritage Hubs -hanke. Palkittuun hankkeeseen osallistui myös Hakkalan koulu Lammilta.

Yhteinen hanke Suomen, Serbian ja Espanjan kanssa

Heritage Hubs -hanke toi yhteen 10–16 vuotiaita nuoria Suomesta, Serbiasta ja Espanjasta. Kaksivuotisen hankkeen aikana nuoret tutustuivat, esittelivät ja jakoivat omaa kulttuuriperintöään, tulkitsivat toistensa kulttuuriperintöä kumppanimaihin suuntautuneiden vierailujen aikana ja hyödynsivät hanketta varten suunniteltua digitaalista oppimisalustaa.

Vuosien 2018-2019 aikana hankkeessa toteutettiin 11 koulupilottia Suomessa, Serbiassa ja Espanjassa. Piloteissa koulutettiin opettajia ja järjestettiin kulttuuriperintötyöpajoja. Työpajoissa oppilaat tutustuivat ensiksi omaan, itseä lähellä olevaan kulttuuriperintöön. Tämän jälkeen he saivat kokea, tulkita ja esittää toisten, kumppanimaista kotoisin olevien, oppilaiden kulttuuriperintöä, sekä verkon välityksellä, että vierailujen aikana. Heritage Hubs -hankkeen järjestämät tapahtumat ja koulutukset saavuttivat yhteensä yli 800 opettajaa.

Hanke synnytti kulttuurisia oivalluksia

Tuomaristo kiitti erityisesti Heritage Hubs -hankkeen kehittämää menetelmää:

”Heritage Hubs on kehittänyt vaikuttavan kulttuuriperintökasvatuksen menetelmän, jota testattiin hankkeen aikana useassa koulussa. Hankkeessa järjestetyt koulutukset ja muut tilaisuudet vahvistivat sekä partnereiden, opettajien, että kulttuuriperintöalan toimijoiden osaamista. Hankkeessa tuotettu opetusmateriaali on saatavilla myös digitaalisesti ja se edistää hankkeen tavoitteiden ja tulosten levittämistä laajemmalle yleisölle.”

Oppimismenetelmä yhdistää virtuaalisen ja omakohtaisen kokemuksen kulttuuriperinnöstä, kannustaen oppijoita eri medioita ja medioiden välisyyttä hyödyntävään tarinankerrontaan, esitettäessä kulttuuriperintöä ja sen moninaisia ilmiöitä. Pedagogisessa menetelmässä yhdistyy kulttuuriperinnöstä oppiminen, toisten oppilaiden kulttuureihin ja kulttuuriperintöihin tutustuminen sekä kokemusten jakaminen ja vaihtaminen.”

Projekti synnytti uusia kulttuurisia oivalluksia oppilaiden, opettajien ja paikallisten yhteisöjen keskuudessa. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun oppilaat Serbian Grockasta esittivät ortodoksisen juhlaperinteen ”Slavan” heidän Kirkkonummen kouluparinsa oppilaille. Serbialaisten oppilaiden näkökulma Slavaan sai uusia sävyjä, kun kirkkonummelaiset oppilaat löysivät yhteneväisyyksiä Slavan ja pohjoismaisen, alun perin katolilaisen, Lucia -perinteen välillä.

Jotta oppilaiden olisi helpompi ylittää mahdollisia kulttuurisia ennakkoluulojaan ja jotta heidän kunnioituksensa ja uteliaisuutensa eurooppalaisten ikätovereiden kulttuuriperintöä kohtaan kasvaisi, luotiin hankkeessa Heritage Hubsin menetelmäopas.

Äänestä parasta eurooppalaista hanketta

Eurooppalaiset ja muiden maiden kansalaiset eri puolilta maailmaa voivat nyt tutustua voittajiin ja äänestää yleisöpalkinnon saajaa verkossa (linkki vie englanninkieliselle Europa Nostran äänestyssivulle).

Yleisöpalkinnon voittaja julistetaan Euroopan kulttuuriperintöpalkintojuhlassa, joka järjestetään vuoden 2021 syksyllä. Palkintojuhlassa julkistetaan lisäksi seitsemän pääpalkinnon saajaa, joista jokainen saa 10 000 euroa.

EuropaNostran ja HeritageHub hankkeiden logot

Lisätietoja

Heritage Hubs -hankkeesta (englanniksi)
Tiedote Suomen kulttuuriperintöseuran sivuilla
Valokuvia hankkeista
Lisää tietoa hankkeista ja palkintolautakunnan kommentit (englanniksi)