Hallien turvallisuus tarkistettava

Isojen hallikiinteistöjen turvallisuus ja rakenteiden kestävyys pitää tarkistaa 1.4.2019 mennessä. Kyse on lain velvoittamasta tarkastuksesta, joka kyseisten kiinteistönomistajien pitää tehdä viimeistään huhtikuun alkuun mennessä.

Turvallisuustarkastukset suurten hallikiinteistöjen osalta perustuvat vuonna 2015 voimaan tulleeseen lakiin laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

Laissa määritellään millaisten rakennusten turvallisuus on arvioitava. Tarkastettavia rakennuksia voivat olla esimerkiksi:

  • urheiluhallit
  • isot myymälärakennukset
  • muut kokoontumisrakennukset sekä
  • eläinsuojat

Tarkastusvelvollisuus ei koske uusia rakennuksia, joille on myönnetty rakennuslupa huhtikuun 2015 jälkeen.

Tarkastuksen tekijän tulee olla pätevä rakennesuunnittelija ja koulutukseltaan vähintään rakennusinsinööri. Rakennuksen suunnittelija ei voi itse tarkastaa omia suunnitelmiaan. Jos tarkastuksessa ilmenee huomautettavaa, tarkastuksen tekijän tulee ilmoittaa tästä myös kaupungin rakennusvalvontaan. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen.

Asiantuntijan tulee antaa rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista, arviointitodistus. Rakennuksen omistajan on esitettävä arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje viranomaiselle tämän pyytäessä sitä.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) löytyy mm. osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonta muistuttaa kiinteistönomistajia määräajan lähestymisestä ja talven lumikuorman lisääntymisestä katoilla.