Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyö etenee

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitettävässä ja vuoteen 2030 ulottuvassa haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyössä on tunnistettu yhteensä yksitoista eritasoista kehittämistarvetta.

Kehittämistarpeet on tunnistettu haja-asutuksen nykytilaa ja ennusteita arvioimalla sekä tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla ja vesiyhtymäkyselyllä sekä strategiatyön ohjausryhmän palautteen perusteella.

Lue tiedote Hämeen ELY-keskuksen sivuilta.