Hämeenlinna digitalisoituu

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on prosessien sähköistäminen ja sähköinen asiointimahdollisuus kuntalaiselle kaikissa palveluissa vuonna 2020. Tavoitteena on modernisti toimiva, asiakasystävällinen ja sähköinen Hämeenlinna. Kaupunginhallitus hyväksyi digiagendan vuonna 2016.

Kaupungin toimialat vastaavat omien prosessien ja toimintojen sähköistämisestä ja kehittäminen suunnitellaan yhdessä tietohallinnon kanssa.

Hämeenlinna edistää 2020 vuonna seuraavia digitaalisia asioita:

1. Tiedolla johtaminen

Kilpailutetaan uusi järjestelmä, jonka myötä saadaan järjestelmistä kerättyä oleelliset tiedot johtamista varten.

2. Sähköinen arkisto

Syksyllä 2019 on käynnistynyt sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on saada sähköistettyä konsernipalvelut, vuonna 2021 kaupunkirakenne sekä sivistys- ja hyvinvointi ja vuonna 2022 sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

3. Chatbot

Keväällä 2020 otettiin käyttöön Chatbot (KuntaKati), joka vastaa kuntalaisten kysymyksiin 24h opetettujen vastausten perusteella.

4. Ohjelmistorobotiikka

Tänä vuonna otetaan käyttöön ohjelmistorobottia, jonka avulla pystytään automatisoimaan erilaisia tietotyön työnkulkuja. Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi syöttää tietoja järjestelmään, hakea tietoja tietojärjestelmästä, muodostaa raportteja tai yhdistellä tietoa eri tietojärjestelmien välillä kuten ihminenkin tietojärjestelmän käyttäjänä tekisi.

5. Prosessien kehitys

Vuoden aikana käydään 4-5 prosessia läpi ulkopuolisen konsultin avustuksella. Prosessi pyritään suoraviivaistamaan niin työntekijän kuin asiakkaan kannalta, sekä luomaan kehityspolku tavoiteprosessiin pääsemiseksi.

6. Sähköiset lomakkeet

Sähköisten E-lomakkeiden järjestelmä uudistui keväällä 2020, jonka jälkeen uusia sähköisiä lomakkeita voidaan luoda järjestelmään. Kaupungilla on verkossa tarjolla noin 200 lomaketta, jotka pyritään sähköistämään.

7. Hämeenlinna taskussa

Hämeenlinna taskussa -sovellus kehitetään toimimaan iPhone-puhelimilla, sekä suunnitellaan kehitys-roadmap.

8. ICT-osaamisen kasvattaminen

Järjestetään henkilöstölle O365-koulutuksia (Teams, Excel, ym.) sekä koulutetaan saavutettavien sisältöjen tuottamiseen verkkoon.

9. Sähköinen allekirjoitus

Kaupungilla on käytössä viranhaltijapäätösten ja hankintasopimusten sähköinen allekirjoittaminen. Syyskuun aikana käyttöön tulee myös yleinen sähköinen allekirjoitus, jota voi hyödyntää kaikissa allekirjoituksen vaativissa dokumenteissa.

***********************************************

Kiinnostaako digitalisaatio?

Uutta luettavaa kuntadigitalisaatiosta.

Lisätietoja

Jouni Jäkkö