Hämeenlinna edistää aktiivisesti keskisuurten kaupunkien yhteistyötä

Yli miljoona suomalaista asuu 40 000 – 100 000 asukkaan kaupunkiseuduilla. Nämä keskisuuret kaupungit ovat uudelleen muotoutuvan Teollisuus- ja Osaamis-Suomen selkäranka, ja uuden hallitusohjelmankin peräänkuuluttaman kansallisen taloudellisen kasvun toteuttamisen ydinjoukkoa. Keskisuuret kaupungit ovat tärkeitä kasvun moottoreita ja hyvinvoinnin tuottajia alueellisesti ja kansallisesti. Myös Euroopan Unionissa tullaan jatkossa korostamaan keskisuurten kaupunkien roolia.

Lähivuosien yksityiset investoinnit keskisuurille kaupunkiseuduille lasketaan kymmenissä miljardeissa. Vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvä teollisuuden paluu ja niihin liittyvä osaaminen ovat lähivuosien suuria mahdollisuuksia. Uusien osaajien tarve nousee kymmeniin tuhansiin. Näiden osaajien löytäminen on kansallisen kasvun kannalta ydinkysymys.

Elämänlaatutekijät ovat keskisuurissa kaupungeissa korkealla tasolla. Niiden veto- ja pitovoimatekijöitä tulee vahvistaa entisestään arjen viihtymistä parantavalla kulttuuri- ja palvelutarjonnalla, joka huomioi myös kansainvälistymisen tarpeet.

Teemoista keskusteltu SuomiAreenassa

Keskisuurten kaupunkien ylintä johtoa kokoontui 27.6. Porin SuomiAreenaan keskustelemaan näistä teemoista sekä vahvistamaan kaupunkien välistä verkostoitumista ja kumppanuushalukkuuttaan valtioneuvoston kanssa. Tavoitteena on luoda valtion kanssa uudenlaista kumppanuutta ja mahdollistaa entistä ketterämpi yhteistyö kaupunkien kesken. 

Hämeenlinna on ollut verkoston aktiivinen käynnistäjä.

”Tavoitteena on vahvistaa erilaisten kaupunkien yksilöllisiä vahvuuksia ja laatia valtiolle esityksiä uuden yhteistyön muodoista. Kaupungit valmistelevat parhaillaan verkostosopimusta, joka on tarkoitus hyväksyä syksyn aikana,” toteaa Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Lisätietoja: