Hämeenlinna lähestyy asukkaitaan Hyvinvointikyselyllä

Hyvinvointikyselyn avulla kootaan tietoa kaupungin eri alueilta väestöryhmittäin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin hyvinvointiraportin 2021 ja hyvinvointisuunnitelman 2022–2026 laadinnassa sekä palvelutarpeiden tunnistamisessa. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi menevässä hyvinvointiraportissa kerrotaan hämeenlinnalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavalle neljälle vuodelle.

Hämeenlinnalaisten näkemykset ja kokemukset hyvinvoinnistaan antavat arvokasta tietoa kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön tueksi. Hyvinvointikysely tehdään vuosittain.

Ensimmäinen kysely tehtiin syksyllä 2020. Kyselyn laadinnassa on hyödynnetty Kansallista terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSotea ja Hämeenlinnan vuoden 2020 hyvinvointikyselyn palautetta. Tiivistelmä vuoden 2020 hyvinvointikyselyn tuloksista on nähtävissä Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla, minne myös tämän kyselyn tulokset tulevat esille.

Kysely on kohdennettu otoksella 4300 asukkaalle. Otos on tilattu Väestötietojärjestelmästä Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä tietoluvalla. Yhteystietoja käytetään vain Hämeenlinnan hyvinvointikyselyn toteuttamiseen.

Lisätietoja hyvinvointikyselystä antavat:

erityissuunnittelija Ismo Hannula, p. 050 3094816, ismo.hannula@hameenlinna.fi

erityissuunnittelija Tarja Mikkola, p. 040 7061828, tarja.mikkola@hameenlinna.fi