Hämeenlinna mukaan kuntien ilmastojohtamisen ILMAVA-valmennukseen

Hämeenlinnan kaupunki on valittu mukaan kuntien ilmastojohtamista kehittävään ILMAVA-valmennukseen yhdessä 12 muun kunnan kanssa. ILMAVA-valmennus on kuntaliiton ja Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden yhteinen toteutus, jota rahoittaa ympäristöministeriö, Sitra, Kuntarahoitus ja Kestävä Lahti –säätiö.

Mikä ILMAVA-valmennus?

ILMAVA-valmennukseen valituilla kunnilla on kunnianhimoinen ilmastotavoite sekä pitkäjänteistä ilmastotyötä ja valmennuksella tuetaankin kuntien ilmastotyön johtamista. Valmennus koostuu orientaatiosta, kuntakohtaisesta työskentelystä, vertaisoppimisesta ja asiantuntijasparrauksesta. Valmennus alkaa vuoden 2021 alussa.

Kaupunki sitoutunut pitkäjänteiseen ilmastotyöhön

Valmennus on tarkoitettu kuntien ylimmälle virka- sekä poliittiselle johdolle. Kaupungin strategiapäällikkö Jari Pekuri painottaa, että valmennus on osa kaupungin pitkäjänteistä ilmastotyötä: ”Hämeenlinnan ylimmän johdon osallistuminen ILMAVA-valmennukseen osoittaa sitoutumista Hiilineutraali Hämeenlinna toimenpideohjelmatyöhön. ILMAVA-valmennukseen osallistuminen on looginen jatkumo Hämeenlinnassa pitkäjänteisesti tehdylle ilmastotyölle. Valmennuksesta haetaan tukea mm. kaupungin yhtenäisen ilmastoystävällisen toimintakulttuurin rakentamiseen.”

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio kommentoi ILMAVA-valmennusta tärkeäksi osaksi Hämeenlinnan ilmastotyötä erityisesti yhteistyön näkökulmasta: ”Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaa rakennettaessa huomasimme, että isoa muutosta ei kukaan voi tehdä yksin, vaan tarvitaan yhdessä oppimista ja yhteiskehittämistä. On tosi hienoa, että pääsimme tähän verkostoon mukaan, oppimaan muilta ja myös tuomaan jotain uutta muille, kuten vaikkapa kestävän kehityksen opinpolun!”

Lisätietoja

Jari Pekuri, strategiapäällikkö, jari.pekuri@hameenlinna.fi

ILMAVA-valmennus kuntaliiton sivuilla