Hämeenlinna mukana Suomen kunnille ja kaupungeille tarjottavan mobiilisovelluksen tuottamisessa

Hämeenlinnan kaupunki osallistuu valtiovarainministeriön avustamaan Kaupunki taskussa -hankkeeseen, jonka yhteydessä tuotetaan kaikkien Suomen kuntien ja kaupunkien käyttöön tarjottava mobiilisovellus. Hankkeen yhteydessä Hämeenlinna taskussa -mobiilisovellus päivitetään vuonna 2021 uuteen versioon.

Käyttäjien mielipiteet ja kokemukset tärkeitä

Uuden Hämeenlinna taskussa -päivitysversion tuotannossa halutaan kuunnella sekä nykyisten että toivottavasti runsaslukuisesti uusien käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia palvelusta. Uutta palvelua varten kerättiin käyttäjiltä näkemyksiä ja arvioita siitä, millaisia ominaisuuksia ja toimintoja käyttäjät toivoisivat sovellukseen jatkossa. Kysely oli avoinna 8.5.-7.6.2020.

Kyselyyn vastasi yhteensä 90 henkilöä. Vastaajista naisten osuus oli 71%. Kuntalaisen roolissa vastasi 71 % ja 40 % vastaajista oli myös Hämeenlinnan kaupungin työntekijöitä. Kyselyyn vastanneista vain 27 oli käyttänyt Hämeenlinna taskussa –sovellusta aiemmin.

Sähköinen kirjastokortti ja tapahtumakalenteri käytetyimpiä palveluita

Nykyisen Hämeenlinna taskussa –mobiilisovelluksen käytetympiä toimintoja ovat sähköinen kirjastokortti (56%), tapahtumakalenteri (67%) ja tiedotteet (52% vastaajista). Kyselyyn vastanneet aikaisemmat käyttäjät arvioivat edellä mainitut toiminnot myös sovelluksen hyödyllisemmiksi ominaisuuksiksi. 85% aikaisemmista käyttäjistä pitää mobiilisovellusta selkeänä ja helppokäyttöisenä. Vastaajista 77% olisi valmis suosittelemaan mobiilisovellusta ystäville tai muille käyttäjille.

Uuden Hämeenlinna taskussa päivitysversion toivotut ominaisuudet

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta neljään osa-alueeseen liittyvien toimintojen hyödyllisyyttä:
– Kaupungin päätöksenteko, osallisuus/vaikuttaminen, asiointi ja asiakaspalvelu
– Kaupungin palvelut: kartat, matkailu ja liikkuminen
– Kaupungin palvelut: kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika
– Kaupungin muut sidosryhmien palvelut, yleiset lisäpalvelut

Kaupungin päätöksentekoon, osallisuuteen ja asiointiin liittyen vastaajat toivoivat uuden päivitysversion toiminnoiksi tiedotteita ja tietoja ajankohtaisista asioista, mahdollisuutta vikailmoitusten jättämiseen sekä ajanvaraukseen kaupungin eri palveluihin..

Kaupungin kartta-, matkailu- ja liikkumiseen liittyvien palveluiden osalta vastaajat kokivat tärkeäksi reittioppaan ja joukkoliikenteen reitit ja aikataulut.

Kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan osalta kyselyyn vastaajat nostivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi kirjaston lainat ja varaukset sekä kaupungin luontopolkujen, ulkoilureittien ja –kohteiden esittelyn karttatietoineen.

Kaupungin muiden sidosryhmien ja lisäpalveluiden osalta vastaukset hajosivat eniten ja saivat eniten ristiriitaisia arvioita. Mikään ominaisuus tai toiminto ei noussut edellisten osa-alueiden aiheiden mukaan todella hyödylliseksi.

Kyselyssä saatuja vastauksia ja arviointeja tullaan hyödyntämään uuden Hämeenlinna taskussa mobiilisovelluksen seuraavan päivitysversion tuotannossa.

Kyselyn tulosyhteenveto

Lisätiedot:
Janne Orkola, projektipäällikkö
Kaupunki taskussa -hanke
Puh. 040 869 6294, janne.orkola@hameenlinna.fi