Hämeenlinna on auki

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) panostaa jatkossa merkittävästi alueellisen avoimen teknologian ekosysteemin rakentamiseen. Ekosysteemillä tavoitellaan jopa kansallista roolia.

Hämeen ammattikorkeakoulu panostaa jatkossa avoimeen teknologiaan. Tämä tarkoittaa avoimen lähdekoodin ja avoimen datan sekä muun avoimen teknologian soveltamista, edistämistä, kouluttamista sekä tutkimista osana digitalisaatiota ja yhteiskunnan muutosta. Tätä kokonaisuutta tukee myös Koulutuskuntayhtymä Tavastia, joka vastaa alueen lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta.

”HAMK rekrytoi tutkijayliopettajan avoimen teknologian osaamisalueelle HAMK Smart tutkimusyksikköön, jossa työskentelee jo tällä hetkellä 50 henkilöä. Myös koulutusohjelmamme profiloituvat entistä vahvemmin tukemaan avoimeen teknologiaan pohjautuvaa liiketoimintaa,” kertoo HAMKin rehtori Pertti Puusaari.

Ajatus kaupungin avaamisesta asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille syntyi ekosysteemityön kautta

Ekosysteemityö vaatii toimiakseen avoimuutta. Hämeenlinnan kaupungissa toteutettiin alueen elinvoimasta selvitystyö kesän 2018 aikana. Selvitystyön lopputuloksena syntyi ekosysteemiajatteluun perustuva toimintamalli.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintamallissa yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja kaupunki toimivat yhdessä tiiviillä verkostomaisella otteella yhteisessä, avoimessa kaupungissa.

Erilaisia avoimia toimintatapoja, kuten asukasiltoja, on hyödynnetty Hämeenlinnassa jo kauan, 90-luvulta lähtien, mutta nyt avoimuus on tarkoitus viedä uudelle tasolle. Avoimuus kaupungissa tarkoittaa osallisuutta, yhdessä tekemistä ja kehittämistä, avointa hallintoa, avoimen teknologian (data ja järjestelmät) hyödyntämistä, avoimia tapahtumia ja avointa keskustelua.

”Aikanaan sanottiin, että puolivalmista ei näytetä hulluille eikä herroille. Me Hämeenlinnassa emme usko siihen, vaan tiedämme että yhdessä asioita pohtien saadaan monimutkaisiin ongelmiin uusia näkökulmia, resursseja ja toimijoita. Olipa kyse sitten nuorten palveluista, kouluverkosta, hiilineutraaliudesta tai keskustan kehittämisestä. Avoin ja ennakoiva dialogi antaa paljon mutta vaatii myös. Meillä sitä halutaan uskaltaa käydä, ja opetella,” toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

”Saamme kaupunkilaisilta hyviä, uusia ideoita, joita voimme lähteä toteuttamaan vaikka heti. Kaikki ideat eivät tarvitse varsinaista päätöksentekoa kokouksessa. Liikkeelle voidaan lähteä ketterästi ja toteuttaa niitä yhdessä tehden,” jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas.

Kuinka kaupungin tulevaisuuden menestymistä voi nähdä etukäteen tai ennakoida?

Mahdollistamalla kaupungissa asioita, joiden uskotaan edistävän kaupungin elävyyttä, toimivuutta, monimuotoisuutta ja menestymistä. Muutoksen ajureina kaupungeissakin vaikuttavat yleiset muutoksen tekijät: teknologian kehittyminen, työelämän muutokset, yleiset talouden suhdanteet, globalisaation aiheuttamat muutokset ja ilmastonmuutos. Voimme vastata muutokseen avoimuudella ja yhdessä tekemisellä.

”Nyky-yhteiskunta on verkostojen maailma. Menestyäkseen on haettava kumppanuuksia myös perinteisten verkostojen ohelle. Kaupunkien elinvoimaisuuden merkittävä elementti on se, millaiset koulutus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymät alueella sijaitsevat. Niitä ei kaupunki tee yksin vaan yhteistyössä sitoutuneiden kumppanien kanssa kuten asukkaat, yritykset, HAMK ja Tavastia. Uudenlaisen toiminnan vakiinnuttaminen vie aikaa, on mentävä kärsivällisesti eteenpäin, toteaa kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

Hämeenlinnan ekosysteemityö lyhyesti:

• Menestyäkseen yritykset, kaupunki ja oppilaitokset sekä järjestöt tarvitsevat vahvoja yhteistyökumppaneita. Ekosysteemit auttavat ratkaisemaan monenlaisia resurssi- ja osaamishaasteita, nopeasti.
• Hämeenlinnan ekosysteemityö käynnistyi tammikuussa 2019 viidellä ekosysteemillä.
• Ekosysteemit ovat uudistuva teollisuus, kestävä biotalous, älykkäät palvelut ja matkailu- tapahtuma sekä mahdollistava kaupunki
• Oleellista työssä on lisäarvon luonti mukana oleville yrityksille, oppilaitoksille ja kaupungille sekä järjestöille.
• Jokaisessa viidessä ekosysteemissä on omat vetäjänsä

Ekosysteemien vetäjät vuonna 2019 ovat:

• Uudistuva teollisuus: Kari Saarinen, Linnan Kehitys
• Kestävä biotalous: Annukka Pakarinen, HAMK
• Älykkäät palvelut: Timo Väliharju, COSS ry
• Matkailu ja tapahtumat: Karoliina Frank, Vekka Liikenne Oy
• Mahdollistava kaupunki: Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki

Avoin kaupunki -ohjelma 13.9.2019

Päivän aikana Hämeen linnaan, Vankilaan (ent. Vankilamuseo) ja Hämeenlinnan taidemuseoon on vapaa pääsy.

Miniseminaari – tykkihalli Museo Militaria, Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna

  • 13.30 – 13.40 Kaupungin puheenvuoro – Markku Rimpelä
  • 13.40 – 14.00 HAMK avoin teknologia case-esimerkkejä – Joni Kukkamäki
  • 14.00 – 14.20 Tawasta technologies ja avoimuus – Kirsi Hirvonen
  • 14.20 – 14.35 Tauko
  • 14.35 – 14.45 COSS ry – Timo Väliharju
  • 14.55 – 15.05 Taksini-palvelun kehitystarina ja alustatalous – Juha Moisio 
  • 15.05 – 15.25 Stellarion Oy – avoimuus osana liiketoimintaa – Pihla Rostedt
  • 15.25 – Päätöspuheet ja keskustelu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki, strategiapäällikkö Juuso Heinisuo
p. 03 6212188, juuso.heinisuo@hameenlinna.fi
Openhameenlinna.fi
#saahäiritä #openhämeenlinna