Hämeenlinna saa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen avustusta 1,7 miljoonaa euroa

Hämeenlinna sai liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtion avustusta Keskustan pohjois-eteläsuuntainen pyörätie –hankkeelle sekä Rapamäen oikaisu –hankkeelle.

Keskustan pohjois-eteläsuuntainen pyörätie

Keskustan pohjois-eteläsuuntainen pyörätie toteutetaan Sibeliuksenkadulle välille Palokunnankatu – Niittykatu jatkuen Linnanpuiston puistoväylälle Niittykadulta Tampereentielle. Sibeliuksenkadun pyörätieosuus toteutetaan yksisuuntaisin järjestelyin. Hankkeesta on hyväksytty yleissuunnitelma ja jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä tarkemmin reitin eri osuuksia ja mm. alueen pysäköintimahdollisuuksia.

Hankkeessa toteutetaan keskustan läpi kulkeva korkean palvelutason pyörätie, jossa kulkumuodot on eroteltu omille väylilleen ja pyöräilyväylät ovat yksisuuntaisia. Puistoväylän osalta toteutetaan pyörät ja jalankulkijat erotteleva ratkaisu.

Hankkeen suunnitteluratkaisut valitaan tavoitteina edistää liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä kaikkien kulkumuotojen osalta. Erityisesti pyöräilyn ja jalankulun sujuvuus, jatkuvuus, miellyttävyys ja liikenneturvallisuus kehittyvät hankkeen myötä merkittävästi.

Hankkeen jatkosuunnittelu käynnistetään vuoden 2021 aikana ja rakentaminen on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana. Alustava aikataulu hankkeelle on 01/2021 – 10/2022.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2 728 000 €, josta valtion avustuksen osuus on 1 364 000 €.

Keskustan pohjois-eteläsuuntainen pyörätie kartalla

Sibeliuksenkatu välillä Palokunnankatu – Niittykatu sekä Linnanpuiston puistoväylä Niittykadulta Tampereentielle

Rapamäen oikaisu

Hankkeessa toteutetaan Rapamäen oikaisu, mikä helpottaa pyöräilyä harjun poikki. Rapamäen korkein kohta ohitetaan ja oikaistaan Rapamäentien ja Päivämäentien kautta. Rapamäentie toteutetaan pyöräkatuna ja Päivämäentie erotellulla jalankululla ja pyöräilyllä. Hanke palvelee erityisesti Voutilan, Loimalahden, Ahveniston ja Vuorentaan kaupunginosien asukkaita ja siellä muualta töissä tai koulussa käyviä.

Nykyisin edellä mainittujen asuinalueiden ja keskustan välillä on käytännössä vain yksi reitti, jota pitkin kulkee kaikki liikenne alueiden välillä. Ahvenistontietä pitkin kulkevat autot, bussit, pyörät ja jalankulkijat. Ahvenistontien varren pyörätie on edistämisohjelman yhteydessä laaditun pyöräilyn tavoiteverkon mukainen pääreitti ja ainoa sellainen keskustasta länteen. Reitti on myös osa yleiskaavassa osoitettua pyöräilyn laatukäytävää. Harjun on tunnistettu kuitenkin olevan merkittävä tekijä, miksi pyöräily ei ole houkuttelevaa tällä yhteysvälillä.

Rapamäen oikaisun myötä pyöräilyreitti Ahvenistontien varressa ei enää nouse harjun laelle, vaan kulkee laakeampaa reittiä viereisien katujen kautta. Hanke lisää pyöräilyn ja kävelyn sujuvuutta, miellyttävyyttä ja turvallisuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 670 940 €, josta valtion avustuksen osuus on 335 470 €

Rapamäen oikaisu kartalla

Päivämäentie ja Rapamäentie välillä Aroniitynkuja – Ahvenistontie

Lisätiedot: kaupunkirakenne
Kimi Känkänen, liikennesuunnittelija
p. 040 758 3082, kimi.kankanen@hameenlinna.fi

Lue myös Traficomin tiedote
”Kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen ennätyksellinen 31,5 miljoonan euron tuki 51 hankkeelle”