Hämeenlinna sai valtiolta tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tuottamiseen

Traficom myönsi Hämeenlinnalle valtionavustusta 34 500 €. Tuen avulla tuotetaan uudistettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Aikaisempi pyöräilyn edistämisohjelma uudistetaan ja siihen lisätään entistä laajemmin kävelyn edistämistä

Uuden ohjelman tavoitteena on yhdistää kävely ja pyöräily aiempaa selkeämmin osaksi matkaketjuajattelua, sekä edistää kestävää vapaa-ajan liikkumista. Ohjelman avulla saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön erilaisia kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen.

Hankkeen päävastuu on kaupunkirakenteella ja hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon kuuluu eri toimialojen asiantuntijoita ja mahdollisesti myös sidosryhmä- ja oppilaitos edustajia sekä päättäjiä. Hankkeessa tuotetaan poikkihallinnollisesti eri toimialojen toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Edistämisohjelman laatimistyötä koordinoimaan ja organisoimaan palkataan kaupungin palvelukseen projektityöntekijä, joka toimii kiinteässä yhteydessä kaupunkirakenteen maankäytön suunnittelu -tulosalueen työntekijöiden kanssa ja heidän ohjauksessaan.

Tähän mennessä pyöräilyn edistämisohjelma ja hiilineutraalisuusohjelman mukaisia toteutuneita toimia ovat mm.:

  • pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen ja laadun parantaminen,
  • polkupyörän hankintalaina kaupungin työntekijöille,
  • kaupungin työntekijöille mahdollisuus lainata sähköpyörä käyttöönsä,
  • pyöräilyinfran kehittäminen (suunnittelussa nyt Rapamäen oikaisu ja keskustan pohjois-eteläsuuntainen pyörätie),
  • kotihoidon työntekijöiden sähköpyöräkokeilu,
  • seudullinen pyöräilyn viitoitussuunnitelma ja opasteiden toteutus,
  • pyöräpysäköinnin huomioiminen pysäköintilaitosten suunnittelussa,
  • pyörälenkkien järjestäminen,
  • erilaisten pyörien kokeilemisen mahdollistaminen kuntalaisille ja
  • sähköisen kaupunkipyöräjärjestelmän pilotointi yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisää tietoa kävelystä ja pyöräilystä Hämeenlinnassa on sivulla ”jalankulku ja pyöräily”

Tiedote Traficomin verkkosivuilla: ”Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtionavustukset”

Lisätiedot hankkeesta:
Kimi Känkänen, liikennesuunnittelija
p. 040 758 3082
kimi.kankanen@hameenlinna.fi