Hämeenlinnan hyvinvointikysely 2022 onnistui hyvin

Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikyselyyn 2022 kutsuttiin vastaamaan 4300 kuntalaista, joista 27,4 % vastasi. Vastauksia saatiin 1179, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2021 saatu määrä 846. Vastaajat antoivat kyselystä hyvää palautetta.

Hämeenlinnan asukkaista poimittiin otanta, jossa otettiin huomioon ikä, sukupuoli ja asuinalue. Kutsukirjeiden määriä painotettiin niin, että kustakin ryhmästä saataisiin asukasmääriin suhteutettuna kattava edustus vastauksia.

Vastaajista vähän yli puolet (639) kertoi asuvansa kantakaupungin alueella. Pitäjistä eniten vastasivat lammilaiset, joita vastaajissa oli 150. Sukupuolijakauma vastaajissa saatiin osumaan melko tasoihin naisten ja miesten kesken. Ikäryhmistä aktiivisimmin vastasivat 55-74-vuotiaat.

Kaikista lomakkeen täyttäneistä vajaa puolet ilmoitti olevansa työssä ja reilu kolmannes oli eläkkeellä. Opiskelijoita oli vastaajissa 5% ja työttömiä 4%. Kotitaloustyypeistä suurin ryhmä lähes puolet (516) oli pariskunta, jolla ei ollut kotona asuvia alaikäisiä lapsia ja toiseksi suurin ryhmä vastaajissa oli yhden hengen taloudet (299).

Hyvinvointikyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin alkuvuodesta 2023 ja kyselyn tuloksia käytetään hämeenlinnalaisten hyvinvoinnin tilan selvittämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Kyselyn tulokset julkaistaan tammikuussa 2023.

Kiitämme kaikkia vastaajia!

Lisätietoa:

Jari Pekuri, hyvinvointipäällikkö p. 050 570 6721
Ismo Hannula, erityissuunnittelija p. 050 309 4816