Hämeenlinnan ikäihmisten kotihoitoon ja asumispalveluihin ollaan tyytyväisiä

Hämeenlinnassa toteutetaan vuosittain ikäihmisten kotihoidon ja asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden avulla seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun sekä kerätään kehittämiskohteita palvelun laadun parantamiseksi. Vuoden 2020 kyselyissä kysyttiin vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi myös asiakkaiden kokemuksia koronatilanteen hoitamisesta.

Valtaosa suosittelisi omaa asumispalveluyksikköään myös muille

Vuoden 2020 asumispalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 414 henkilöä. Kysely toteutettiin sekä kaupungin omissa palveluyksiköissä että ostopalveluyksiköissä. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä palveluun ja asumispalvelut saivat kokonaisarvosanaksi 4,1/5. Suurin osa asiakkaista (83,3 prosenttia kaupungin yksiköissä ja 71,4 prosenttia ostopalveluyksiköissä) myös suosittelisi omaa yksikköään muille.

Palvelun laatua mitattiin kahdeksan eri väittämän avulla. Vastausten perusteella asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä heille osoitettuun ystävällisyyteen, omaan asuntoonsa ja avun saamiseen tarvittaessa. Eniten kehitettävää koettiin olevan yksikön ohjelmassa ja toiminnassa.

Asumispalveluissa jouduttiin vuonna 2020 tekemään poikkeusjärjestelyjä vallinneen koronapandemiatilanteen vuoksi ja asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin myös koronatilanteen aikana saadusta palvelusta. Kyselyn perusteella koronatilanteen hoitoon yksiköissä ollaan tyytyväisiä, ja asukkaita on onnistuttu auttamaan omaisten kanssa viestimisessä, asioinneissa ja ulkoilemisessa myös koronatilanteen aikana.

Tyytyväisyys asumispalveluyksiköiden palveluihin vuonna 2020 (1=täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä). Keskiarvo
Saatteko tarvittaessa apua4,2
Saatteko tarpeeksi tietoa hoidostanne3,9
Huomioidaanko Teidät ja tarpeenne4,0
Pääsettekö halutessanne ulkoilemaan3,9
Oletteko tyytyväinen omaan asuntoonne4,3
Oletteko tyytyväinen ruokaan4,1
Oletteko tyytyväinen Teille osoitettuun ystävällisyyteen4,5
Oletteko tyytyväinen yksikön ohjelmaan ja toimintaan3,8
Kokonaiskeskiarvo4,1
Lähde: Asumispalveluyksiköiden asiakastyytyväisyyskysely 2020

Kotihoidon palvelu on ystävällistä ja asiakkaiden toiveet huomioidaan

Kotihoidon vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 344 henkilöä. Kyselyssä kotihoidon laatua arvioitiin yhdeksän eri väittämän avulla. Vastausten perusteella kotihoidon palvelu koetaan ystävälliseksi ja asiakkaat kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin. Asiakkaat kokevat yhteistyön kotihoidon työntekijöiden kanssa sujuvaksi ja luotettavaksi.

Kotihoidon asiakkaat arvioivat kotihoidon henkilöstön onnistuneen koronaan liittyvissä toimenpiteissä. Vastaajista 78 prosenttia oli hyvin tai erittäin tyytyväinen henkilöstön toimintaan korona-aikana. Vastaajat olivat korona-aikana myös keskimäärin olleet hieman tavallista enemmän yhteydessä läheisiinsä ja saaneet näiltä tavanomaista enemmän apua.

Kotihoidon asiakastyytyväisyys vuonna 2020 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)Keskiarvo
Saan yhteyden minua hoitaviin kotihoidon työntekijöihin4,0
Saamani tieto on riittävää ja ymmärrettävää3,9
Tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä on riittävää3,5
Kotihoidon työntekijän kanssa yhteistyö on sujuvaa ja voin luottaa heihin4,1
Koen oloni turvalliseksi4,1
Palvelu on ystävällistä ja minua kohdellaan hyvin4,3
Kotihoidon kanssa sovitut asiat toteutuvat4,0
Kotihoito huomioi toiveeni4,0
Saamani kotihoidon palvelut vastaavat tarpeitani4,1
Yhteensä4,0
Lähde: Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely 2020

Lisätietoja

Palvelusuunnittelija Anne Nurminen