Hämeenlinnan ilmastopäästöt laskussa – korona vauhdittanut kehitystä kohti hiilineutraaliutta

Hämeenlinnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet runsaasti viime vuosina. Kaupungin päästöjä mittaavan CO2-raportti palvelun mukaan Hämeenlinnan päästöt ovat laskeneet noin 5 %:a vuosina 2018-2019 ja ennakkotietojen mukaan pudotus vuosina 2019-2020 on ollut huimat 8 %:a. Hämeenlinnan hiilineutraaliustavoite, 2035, vaatii vuosittain noin 6 %:n päästöjen laskun, joten tämän hetkinen kehitys on linjassa sekä kaupungin että kansallisen hiilineutraaliustavoitteen kanssa.

Erityisesti sähkönkulutuksen ja liikenteen päästöt laskussa

Vuonna 2019 Hämeenlinnan ilmastopäästöt ovat olleet yhteensä 357,8 kt CO2 ekv. (kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia). Päästöihin lasketaan kaupungin alueella syntyvät päästöt teollisuutta lukuun ottamatta, sillä ne kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin. Asukasta kohden päästömäärä tarkoittaa noin 5,3 tonnin hiilijalanjälkeä per hämeenlinnalainen. Tähän lukuun ei kuitenkaan sisälly esimerkiksi jokaisen yksilön kulutustottumuksista syntyvä hiilipäästö.

Hämeenlinnan päästöt ovat laskeneet erityisesti sähkönkulutuksen sekä liikenteen osalta. Uusiutuvan energian osuuden kasvaminen Suomen sähköntuotannossa on näin vaikuttanut myös kaupungissa syntyviin ilmastopäästöihin. Liikenteen päästöjä on puolestaan vähentänyt koronavuonna vähentynyt liikkuminen sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyminen kaupungin liikennesuoritteessa. Traficomin tilastojen mukaan sähkö-, kaasu- ja hybridiautojen määrä on kolminkertaistunut vuosina 2018-2020 Hämeenlinnassa. Myös kaupunkiliikenteessä liikennöivät ensimmäiset biokaasulla toimivat linja-autot.

Lämmön kulutuksen päästöt ovat nekin pienentyneet jonkin verran, mutta isompi pudotus lämmönkulutuksen päästöihin on odotettavissa tänä vuonna, kun Loimuan lähes hiilineutraali kaukolämmöntuotanto käynnistyi viime vuoden lopulla. Kaukolämmön osuus on ollut noin 16 % kaupungin kaikista päästöistä ja nyt tuo osuus kutistuu muutamaan prosenttiin.

”Vaikka kehitys onkin ollut hyvää vuosikymmenen taitteessa, päästöjen laskuvauhti tulee oletettavasti hidastumaan tulevina vuosina, jos uusia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi ei tehdä. Toisaalta kansalliset toimenpiteet, kuten liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, tulevat osaltaan helpottamaan päästövähennyksiä myös Hämeenlinnassa.” – toteaa Hämeenlinnan kaupungin ilmastokoordinaattori Juuso Puurula

CO2-raportti Hämeenlinnan päästöistä

Lisätietoja: Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, juuso.puurula@hameenlinna.fi