Hämeenlinnan ja Hattulan uimarantojen vesinäytteet valmistuneet

Tiedote 25.8.2021

Syanobakteeri eli sinilevätilanne tarkistettiin Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta viimeisen kerran tällä uimakaudella 20.8.2021. Vähäisiä määriä syanobakteereita havaittiin Hämeenlinnan Rengon Pursunjärven sekä Hattulan Vanajaveden Eerolan ja Pappilannimen uimarannoilla. Sinilevien aistinvaraista arviointia tehtiin lisäksi kuudella uimarannalla, joilla ei havaittu sinilevää.

Sinilevien määrä oli merkittävästi vähentynyt elokuun alkupuolen tilanteesta, jolloin useilla uimarannoilla havaittiin runsaasti sinilevää. Aikaisempien havaintojen perustella rannoille viedyt sinilevävaroitukset jätettiin uimarannoille. Rannoille jätettyjen varoitusten tarkoituksena on, että uimarit arvioisivat erityisesti näillä rannoilla sinilevätilannetta ennen uimaan menemistä.

Uimavesinäytteiden uusimmat tulokset ovat sivulla uimavesi ja allasvesi

Lainsäädännön määritelmän mukaan uimakausi päättyy 31.8.2021.

Tiedote 12.8.2021

Kaikilta Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta on otettu uimavesinäytteet viime viikolla 31. Valmistuneiden tulosten perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu alittaa uimavedelle asetetut toimenpiderajat, eli vesi on edelleen hyvää uimavettä kaikilla rannoilla. Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2021.

Mikrobiologisten vaatimusten lisäksi uimavedestä seurataan aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien määrää. Viime viikolla sinilevää oli havaittu seitsemällä rannalla vähäisiä määriä ja kolmella runsaasti. Tämän viikon (vk 32) tihennetyssä seurannassa kyseisten rantojen sinilevätilanne oli seuraava:

Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin edelleen Hämeenlinnan uimahallin uimarannalla.

Runsaasti sinilevää oli Hämeenlinnan ja Hattulan rannoilla:

 • Pursujärven,
 • Alimmaisen,
 • Tervaniemen,
 • Untulan
 • Eerolan,
 • Pappilanniemen ja
 • Herniäisen rannassa.

Erittäin runsaasti sinilevää oli Hämeenlinnan Sankolan uimarannalla.

Tihennettyä seurantaa jatketaan kyseisillä uimarannoilla.

Tiedote 9.8.2021

Sinilevää on havaittu vaihtelevasti kymmenellä rannalla loppuviikosta viikolla 31. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Hämeenlinnan

 • Pappilanaron
 • Sankolan
 • Untulan
 • Alimmaisen
 • Tervaniemen
 • Pursujärven ja
 • Uimahallin uimarannoilla.

Runsaasti sinilevää oli Hattulan

 • Eerolan,
 • Pappilanniemen ja
 • Herniäisen rannassa.

Eerolan, Pappilanniemen ja Herniäisen rantaan on viety sinilevävaroitus.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2021.

Viikolla 31 otettiin vesinäytteet Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta. Tulokset julkaistaan viikolla 32.

Tiedote 28.7.2021

Tervaniemen uimarannan sinilevävaroitus poistettu keskiviikkona 28.7.2021. Sateet ovat huuhtoneet sinilevän pois, ja uimarannalla ei ole merkkejä enää sinilevästä. Sinileväluokka 0 = ei sinilevää.

Tiedote 27.7.2021

Sinilevähavainto Tervaniemen uimarannalla. Rannalle on viety sinilevävaroitus 26.7.2021. Sinileväluokka on 2. Tilannetta seurataan ja varoitukset ovat rannalla toistaiseksi.

Tiedote 22.7.2021

Sinilevätilanne tarkistettiin viidellä rannalla, jotka olivat Matkolammi, Ormajärven Sankolan ja Untulan rannat sekä Vanajaveden Eerolan ja Pappilanniemen rannat. Näillä rannoilla tehtiin sinilevähavaintoja viime viikolla näytteenoton yhteydessä. Vähäinen määrä sinilevää havaittiin vain Pappilannimen rannalla, muilla rannoilla ei havaittu syanobakteereita eli sinilevää.

Sankolan rannalta poistettiin sinilevävaroitus.

Pappilanniemen rannalle jäi vielä varoitus sinilevistä.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2021.

Tiedote 16.7.2021

Kaikilta Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta on otettu uimavesinäytteet tällä viikolla 28. Tulosten perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu alittaa uimavedelle asetetut toimenpiderajat eli vesi on hyvää uimavettä.

Mikrobiologisten vaatimusten lisäksi uimavedestä seurataan aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien määrää. Viidellä uimarannalla havaittiin tällä viikolla sinilevää.

Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin

 • Hämeenlinnassa Matkolammin sekä
 • Ormajärven Sankolan ja
 • Untulan uimarannoilla.

Hattulassa Vanajavedellä

 • Eerolan rannassa oli vähän sinilevää ja
 • Pappilanniemen rannassa runsaasti.

Seuraavat vesinäytteet otetaan suunnitelman mukaisesti viikolla 31.

Tulosten perusteella tehdyt toimenpiteet

Pappilanniemen uimarannalle vietiin sinilevävaroitus. Sankolan rannalle 28.6. viety varoitus on terveydensuojeluviranomaisen arvion mukaan edelleen ajankohtainen, vaikka näytteenottohetkellä havaittiin vain vähän sinilevää. Eerolan rannan, Matkolammin ja Untulan sinilevätilannetta seurataan tehostetusti.

Uimarannoilla tiedottaminen

Uimarantojen ilmoitustauluilta löytyvät näytetulosten lisäksi muun muassa uimarannan omistajan ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Yleisillä uimarannoilla on myös uimavesiluokitus ja uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedestä. Tarvittaessa kaikille rannoille viedään varoituksia ja uintirajoituksia koskevia tiedotteita.

Yleisten uimarantojen uimavesi luokitellaan neljän peräkkäisen uimakauden mikrobiologisten tutkimustulosten perusteella. Vuoden 2020 uimakauden jälkeen kaikkien uimavesien luokitus oli erinomainen. Luokitus kertoo uimaveden mikrobiologisesta laadusta neljän vuoden ajalta. Sinilevätiedote viedään rannalle sen hetkisen syanobakteeritilanteen perusteella. Samalta ilmoitustaululta voi löytyä sekä uimaveden luokittelu erinomaiseksi että suositus välttää uimista. Näin on tällä hetkellä Sankolan uimarannalla.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2021.

Yleiset uimarannat

Hämeenlinnassa Ahvenistonjärvi Ahvenisto, Alajärvi Tervaniemi, Aulangonjärvi Kihtersuo, Hauhonselkä Pappilanaro, Ormajärvi Sankolan ranta, Pannujärvi ja Vanajavesi uimahallin ranta sekä Hattulassa Vanajavesi Herniäinen ovat yleisiä uimarantoja.

Katso uimarantojen sijainti ja varustelutiedot.

Syanobakteerit eli sinilevät

Kukinnan eli sinileväesiintymien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa. Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Muun muassa lämmin ja tyyni sää sekä ravinteet edistävät syanobakteerien eli sinilevien kasvua ja esiintymistä. Uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista.

Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti neliportaisella asteikolla:

 • 0-luokka – Ei sinilevää – Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
 • 1-luokka – Vähän sinilevää – Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
 • 2-luokka – Runsaasti sinilevää – Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
 • 3-luokka – Erittäin runsaasti sinilevää – Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Terveydensuojeluviranomaisen valvonnan lisäksi Tervaniemen uimarannan sinilevätilannetta voi seurata Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväseurannasta

Lisätietoja syanobakteereista saa ympäristöhallinnon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.