Hämeenlinnan kaupungin eettiset ohjeet

Kaupungin toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi yhteisiin arvoihin pohjautuva eettisyys. Eettisyys takaa kaupungin toiminnan hyväksyttävyyden ja korkean laadun.

Kaupunginhallituksen 6.4.2021 hyväksymä ohjeistus koskee kaikkia kaupungin työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Kaupunki edellyttää eettisyyttä myös kaupunkikonserniin kuuluvilta yhtiöiltä, kuntien yhteistoiminnalta ja muulta toiminnalta, jossa Hämeenlinnan kaupunki on osallisena.

Eettinen ohjeistus (pfd)