Hämeenlinnan kaupungin Fiksua työtä -kehittäjäpalkinnot jaettu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta.

Kehittämisteon tulee olla:

  • työntekijälähtöinen,
  • asiakkaiden saamaa palvelua parantava,
  • työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä,
  • syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen toimintatapaan.

Kuusi kehittämistekoa palkittiin

Fiksua työtä -palkintotyöryhmä palkitsi kehittämistekoja, joiden taustalla oli henkilöstön omat innovaatiot, jotka helpottavat arjen työtä ja tekijöitä, joiden työpanos selkeästi ylittää perustyön raamit.

Palkittujen joukosta löytyy kehittämistekoja, joiden vaikuttavuus kantaa sekä omaan työhön että työyhteisön ulkopuolelle. Valinnoissa painoarvoa saivat työntekijälähtöiset uudet käyttöönotetut innovaatiot, jotka selkeästi ovat parantaneet asiakkaiden arkea ja tuoneet säästöjä kaupungille.

Palkintotyöryhmä päätti yksimielisesti palkita 6 kehittämistekoa, joihin osallistui yhteensä 23 henkilöä.

Vuoden 2021 kevään Fiksua työtä -kehittäjäpalkintojen saajat

Fiksua työtä –hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 13 kappaletta. Kehittämisteoista päätettiin yksimielisesti palkita seuraavat 6 työryhmää:

  • Maksuajan myöntäminen maanvuokralaskuihin
  • Ambulanssien kaapit kuosiin
  • Kun tapahtumat peruttiin, ARX kehitti askarteluhaasteen
  • Virtsainkontinenssipotilaan hoitopolku Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa
  • Psykiatrisen ryhmäkuntoutuksen jaksomalli
  • Kesäpaku pörrää nuorten mestoilla

Kevään kaikki kehittämisteot (sekä palkitut, että ehdotukset) löytyvät Fiksua työtä -sivustolta.