Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikyselyyn kutsutaan vastaamaan 4300 kuntalaista

Kuntalain mukaan kunnan perustehtäviin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunta asettaa tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja seuraa kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä alueittain ja väestöryhmittäin. Osana tätä tehtävää Hämeenlinnan kaupunki lähettää hyvinvointikyselyn otannalla valituille hämeenlinnalaisille. Kyselyyn vastaamalla pääsee edustamaan omaa ikäluokkaansa ja asuinaluettaan Hämeenlinnan kaupungin asukkaana.

Hämeenlinnalaisten näkemykset ja kokemukset omasta hyvinvoinnista antavat arvokasta tietoa kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön tueksi. Kysely tehdään vuosittain. Ensimmäinen kysely tehtiin Hämeenlinnassa syksyllä 2020. Kyselyn laatimisessa on hyödynnetty kansallisia tilastoja ja aiemmista kyselyistä saatua palautetta.

Tiivistelmä edellisen vuoden hyvinvointikyselyn tuloksista löytyy Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hameenlinna.fi/tilastot.

Ensimmäiset asukkaat vastaanottavat paperiset vastauslomakkeet kotiosoitteisiinsa viikolla 46

Vuonna 2022 kysely kohdennetaan vain otantaan kuuluville. Kirjeen saaneet voivat vastata halutessaan joko paperiseen kyselyyn tai sähköisesti. Lomakkeen palauttamista varten vastaajat saavat lähetyksen mukana vastauskuoren, joten vastaaminen ei maksa mitään.

Lisätietoja kyselystä antavat:

strategiapäällikkö Jari Pekuri
p. 050 570 6721, jari.pekuri@hameenlinna.fi

erityissuunnittelija Ismo Hannula
p. 050 309 4816, ismo.hannula@hameenlinna.fi