Hämeenlinnan kaupungin KETS-tavoitteet etenevät

Hämeenlinnan kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS), jonka tavoitteena on 7,5% energiansäästö vuosien 2017-2025 välille.

Vapaaehtoisuuteen perustuvat energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja kansainvälistä energiatehokkuusvelvoitetta. Kaupunki on liittynyt KETSiin mukaan loppuvuodesta 2019, jolloin ensimmäinen varsinainen raportointivuosi on ollut 2020. Sopimuksessa on mukana myös kaupungin tytäryhtiöitä. Hämeenlinnassa energiatehokkuussopimus on osa kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Vuoden 2021 raportointikauden päättyessä Hämeenlinnan kaupunki oli saavuttanut 35 % kokonaistavoitteestaan

Raportoituja toimenpiteitä on tehty 35 kappaletta. Raportoidusta energiansäästöstä 16% on käyttöteknisiä toimenpiteitä eli niiden toteutus ei ole vaatinut investointeja. Loput toimenpiteistä sisältää investointeja. Merkittävimpiä säästöjä on saavutettu sisä-, piha- ja katuvalaistuksen LED-muutostöistä, lämmitysjärjestelmien korvaamisesta maalämmöllä ja ilma-vesilämpöpumpuilla sekä uudisrakennushankkeista. Aurinkoenergian osuus on 2% kokonaissäästöstä.

Toteutetut toimenpiteet tuovat kaupungille ympäristönäkökulman lisäksi kustannussäästöjä sekä vähentävät kiinteistöjen korjausvelkaa. Toimenpiteiden takaisinmaksuaika eli ajanjakso, jolloin kustannussäästöt ylittävät investoinnin, voidaan todeta pysyneen järkevänä. KETS:n tavoitteen saavuttaminen vaatii vuoteen 2025 asti 1,2% vuositason säästön kokonaisenergiankäytöstä. Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi tulee tehdä tulevina vuosina paljon työtä, mutta asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.

Lisätietoa katu- ja ulkovalaistuksen LED-muutostöistä sivulla ”Ulkovalaistus” ja energiatehokkuudesta sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kaupungin omissa kiinteistöissä sivulla ”Energiatehokkuus kaupungin kiinteistöissä”.

Lisätiedot: