Hämeenlinnan kaupungin oppilashuollon ja Nuorten tukipalvelu Topparin terveiset

Hämeenlinnan kaupungin oppilashuolto

Hämeenlinnan oppilashuolto (kuraattori- ja psykologipalvelut, nepsy-valmentajan ja lähitutorin palvelut) noudattaa THL:n antamaa ohjeistusta ehkäisevien palvelujen järjestämisestä koronatilanteessa. Poikkeustilan aikana olemme töissä teitä varten, vaikkakin suurimmaksi osaksi etänä. Meihin voi siis olla tavanomaiseen tapaan yhteydessä.

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksessa. Vaikka koulut ja oppilaitokset ovat pääosin suljettuina, voidaan yksittäisiä oppilaita, opiskelijoita ja perheitä tavata sopimuksen mukaan. Hämeenlinnassa tehdyn linjauksen mukaan tapaamiset toteutetaan ensisijaisesti etäpalveluna, huomioiden myös sekä työntekijöiden että asiakkaiden mahdollinen riskiryhmään kuuluminen.

Myös pienimuotoisten palaverien pitäminen on tarvittaessa mahdollista. On hyvä huomioida tapaamisen pienin mahdollinen kokoonpano, kokoustilan riittävä koko sekä etäisyydet henkilöiden välillä. Mahdollisuuksien mukaan palaveriin voidaan osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokoontumisissa noudatetaan hallituksen ajantasaisia linjauksia.

Opiskeluhuollon ryhmämuotoiset tukipalvelut on Hämeenlinnassa päätetty keskeyttää. Lapsia, nuoria ja perheitä ohjataan asioimaan palveluissa paikan päällä vain silloin, kun heillä ei ole hengitystieinfektion oireita.

Oppilashuollon palveluihin ohjaudutaan ottamalla yhteyttä oman koulun työntekijään puhelimitse tai Wilman tai sähköpostin kautta. Sovittujen tapaamisten osalta tulemme olemaan suoraan yhteydessä perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Sovimme jokaisen kanssa tapauskohtaisesti tapaamisten järjestämisestä.

Oppilashuollon toimintaa jatketaan normaalisti niin pitkään kuin olosuhteet ja henkilöstöresurssit sen mahdollistavat.

Lisätietoja ja oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot:

www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tukeminen/oppilaanohjaus-oppilashuolto/

Linkkivinkkejä kotiin:
MLL: Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä
Vanhempainliitto
Lastensuojelun keskusliitto: Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen

Nuorten tukipalvelu Toppari

Toppari on nuorisoikäisille suunnattu palvelu, joka koostuu moniammatillisesta tiimistä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisia. Nuorten sekä heidän vanhempiensa on mahdollista keskustella muuttuneeseen tilanteeseen liittyvistä ja muista mieltä painavista asioista Topparin päivystävien ammattilaisten kanssa.

Toppari päivystää ajalla 25.3.-14.5.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 12-14 numerossa 050 5717763.

Lisätietoa Topparin toiminnasta: www.hameenlinna.fi/toppari