Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätös 2022

Hämeenlinnan kaupungin tilikausi 2022 oli taloudellisesti hyvä. Vuosina 2018 ja 2019 Hämeenlinnan kaupunki teki kertaeristä puhdistettua alijäämää noin 12 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 vastaava alijäämä oli noin 5,6 miljoonaa euroa. Tilikausi 2021 päätyi kertaeristä puhdistettuna noin 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja tilikausi 2022 kertaeristä puhdistettuna noin 12 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Talouden pohjan parantumista selittää erityisesti tulopuolen hyvä kasvu. Myös maltillisuus omaehtoisissa kustannusten lisäyksissä ansaitsee kiitosta.  

Tilikauden 2022 kirjanpidollinen ylijäämä on noin 1,6 miljoonaa euroa. Kirjanpidon ylijäämä sisältää mm. Tavastian kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän perustamisesta kirjatun 9,7 miljoonaa euron satunnaisen tulokirjauksen, vanhan kaupungintalon purkuun liittyvät alaskirjaukset ja Moreenin elinkeinoalueen kehittämiseen tehdyn vajaan 12 miljoonaa euron investointivarauksen. Kaksi jälkimmäistä näistä ovat merkittäviä asioita kaupungin elinvoiman parantamiseen tähtäävissä toimissa.

Maailman tilanne haastoi Hämeenlinnaa

Tilikautta 2022 haastoivat erityisesti Venäjän raukkamainen hyökkäyssota Ukrainaan ja sen seuraukset maailmanpolitiikalle ja taloudelle. Sota kiihdytti alkanutta inflaatiota ja johti energiakriisiin, joka puolestaan on vaikeuttanut ihmisten arkielämää poikkeuksellisen paljon. Sähkön hinnan nousu, polttonesteiden kalleus ja korkomarkkinan nopea muutos kohdistuvat raskaasti ihmisten arkeen.  Vuosina 2020-2021 maailmaa piinannut covid-19-pandemia lieveni vuoden 2022 aikana ja yhteiskunta palasi lähemmäs ns. normaalia. Monet pandemian tuomat muutokset vaikuttavat kuitenkin pysyviltä, ja työelämän käytännöissäkin haetaan edelleen uutta tasapainoa. 

Hämeenlinnan uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2022. Strategian kärkiteemoja ovat

  • vakaa talous,
  • asukasmäärän kasvun tavoittelu,
  • kestävä kehitys ja
  • onnistuva elinvoima- ja elinkeinopolitiikka.

Strategian viitoittamana kaupunkia johdetaan kohti uutta. Vuoden 2022 aikana sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut saateltiin Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Siirron jälkityöt jatkuvat vielä kesään asti. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuitenkin jatkossakin tärkeä osa kuntien toimintaa. 

Kaupunki jatkoi strategiansa mukaisesti terveellisten ja turvallisten tilojen investointiohjelmaa erityisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla. Lisäksi esimerkiksi Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman edistämistyö jatkui. Kaupungin aktiivinen edunvalvontatyö esimerkiksi raideliikennekysymyksissä korostui vuoden edetessä. Moreenin elinkeinoalueen kehittämistä jatkettiin yritysten Hämeenlinnaan sijoittumisen tukemiseksi. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen panostettiin edelleen. Osoituksena henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta kaupungille myönnettiin Suomen Aktiivisin kunta- sertifikaatti.  

Kaupungin sijoitusvarallisuuden kannalta vuosi 2022 oli erittäin heikko. Sijoitusomaisuus väheni 13,7 milj. euroa vuosituoton ollessa noin -10,8 prosenttia (ilman inflaation vaikutusta). Vuoden lopussa kaupungin sijoitusomaisuuden arvo oli noin 116 milj. euroa. 

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2022 kaupungin talouden tasapainottamistavoitteesta ja työn viitekehyksestä. Tavoitteena on, että kaupunki ei velkaannu lisää vuosien 2023-2026 aikana. Työ tätä tavoitetta kohti jatkuu. 

Vuoden aikana tehtiin myös päätös Suomen Nato-jäsenyydestä. Päätökseen liittyy kansallisten ja kansainvälisten vaikutusten lisäksi myös paikallisia mahdollisuuksia perinteikkäälle varuskuntaseudulle. 

Tilinpäätösinfo 4.4.2023, kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen (pdf)

Katso liitteet talouden- sivulta.