Hämeenlinnan kaupungin uudet verkkosivut avataan 13.3.2019

Hämeenlinnan kaupunki on uudistanut verkkosivut. Uudet sivut avataan 13.3.2019. Uuden sivuston tavoitteena on selkeys ja helppokäyttöisyys.

Sivut ovat jo olleet nähtävillä ja avoinna asukkaiden sekä matkailijoiden kommentoinneille tammikuusta lähtien. Kommentteja on tullut kiitettävästi ja ne kaikki on käsitelty osana sivuston kehittämistä. Kaikkia palautteita ei ole vielä hyödynnetty ja sivujen työstäminen jatkuu vielä julkaisun jälkeenkin. Sivuston uudistuksessa jatkuu vielä laitemukautuvuuden, hakutoiminnon ja yhteystietojen kehittäminen.

Sivut tukee kaikkia yleisimpiä moderneja selaimia (mm. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer), niiden tuoreinta ja edellistä pääversiota.

Matkailusivusto ja kuntasivusto yhdistyvät

Tähän asti kaupunki on pitänyt yllä hämeenlinna.fi-sivustoa ja elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys matkailusivustoa visithameenlinna.fi. Kahden sivuston ylläpito on vienyt turhaanvoimavaroja ja sivustoissa on paljon päällekkäisiä sisältöjä.

” Halusimme lähteä rakentamaan yhteistä ja kaupungin elinvoimaa vahvistavaa ja esiintuovaa sivustoa, joka palvelee niin asukkaita kuin matkailijoita ja yrityksiä. Tämä on meiltä toisenlainen ratkaisu kuin kunnissa yleisesti –  perinteisesti matkailu- ja asukassivustot on erotettu toisistaan,” kertoo viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari.

Sivustojen yhtenäistämisen tavoitteena on kaupunkiviestinnän ja -markkinoinnin pienten resurssien järkevämpi käyttö ja päällekkäisten sisältöjen ja toiminnan poistuminen. Resurssien vähyydestä huolimatta tavoitellaan silti myös säästöjä, kun uusi sivusto sijaitsee yhdellä palvelimella yhdessä tietoturvatussa ympäristössä.

Uudelle alustalle on rakennettu myös jo aiemmin julkaistu Hämeenlinnan liikuntahallien sivut. Lisäksi 13.3.2019 julkaistaan hameenlinnantaidemuseo.fi, Kanta-Hämeen pelastuslaitos.fi ja kuntien yhteisen jätelautakunnan kolmenkierto.fi:n sivut. Myöhemmin keväällä myös elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oyn sivut julkaistaan samalla alustalla linnan.fi-osoitteessa.

Vireät pitäjät

HauhonKalvolanLamminRengon ja Tuuloksen kunnat liitettiin osaksi Hämeenlinnan kaupunkia kuntaliitoksessa vuonna 2009. Uusista kaupunginosa-alueista käytetään yleisesti nimeä Hämeenlinnan pitäjät.

Pitäjillä on omat vireät pitäjät -sivut ja lisäksi niiden yhteystiedot ovat kootusti kirjasto-palvelupisteitten sivuilla.

Pitäjissä asuu yhteensä noin 16 500 asukasta, mikä on noin 25% koko Hämeenlinnan väestöstä. Hämeenlinna, erityisesti Hauho, on Suomen mittakaavassa suuri kesäasukkaiden paikkakunta. Hämeenlinnassa on noin 8200 vapaa-ajanasuntoa, joista yli 90 % on maaseudulla. Omaleimaisen luonteensa säilyttäneet pitäjät ovat Hämeenlinnan vahvuus, jota kaupungissa halutaan vaalia.

Hämeenlinna taskussa -mobiilisovellus tuo sähköisen kirjastokortin käyttöön

Samana päivänä 13.3.2019 tuodaan käyttöön myös Hämeenlinnan kaupungin yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa kehittämä Hämeenlinna taskussa -mobiilisovellus.

Sovellukseen on kehitetty sähköinen kirjastokortti. Sovelluksen avulla käyttäjä näkee lisäksi kätevästi Hämeenlinnan tapahtumat ja kaupungin tiedotteet sekä bussiaikataulut.

UIkoasu on osa Hämeenlinnan brändiä

Ulkoasulla ja sisällöillä halutaan tuoda esiin niitä monia vahvuuksia, joista kaupunki tunnetaan.

Uuden sivuston ulkoasu noudattaa visuaalisesti Hämeenlinnan brändiä, joka on ollut käytössä keväästä 2015. Sivuston ulkoasu on tehty yhteistyössä hämeenlinnalaisen Muotoilutoimisto Siltanen & Sandbergin kanssa. Toimiston yrittäjät Jaakko Siltanen ja Matti Sandberg ovat Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun kasvatteja.

Uusi sivusto on osa Hämeenlinnan kaupunkimarkkinointia, johon on viimeisen kolmen vuoden aikana panostettu vahvasti.

” Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Hämeenlinnan kaupungilla on rohkeutta yhdistää asukas- ja vierailijamarkkinointi saman sivukaton alle. Tällä varmistamme yhtenäisen Hämeenlinna-viestin ja asioiden helpon löydettävyyden,” kertoo kaupunkimarkkinoinnista vastaava markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola.

”Uusi verkkosivusto tukee hienosti myös some-kanaviamme, joiden roolia olemme vahvistaneet merkittävästi viime aikoina. On tärkeää, että kaikki viestintäkanavat puhuvat samaa kieltä.”

Suurin sivustouudistus kymmeneen vuoteen

Hämeenlinnan kaupunki on uudistanut sivuja 2010-luvulla pari kertaa. Visithameenlinna.fi:n edellinen uudistus on vuodelta 2015.

Nykyinen uudistus aloitettiin syksyllä 2017, jolloin kaupungin verkkoviestintä selvitteli mille tekniselle alustalle uusi sivusto rakennetaan.

”Päädyimme avoimen lähdekoodin ratkaisuun, WordPressiin, koska se on notkea ja kehittyvä julkaisujärjestelmä. Avointa järjestelmää kehitetään avoimella koodilla, jolloin Hämeenlinna on jo saanut hyötyä muiden kuntien kehityksestä ja kehittäessään sivustoaan eteenpäin hyödyttää taas muita kuntia, ” kertoo verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen.

Sivustouudistusta on työstetty huhtikuusta 2018 lähtien tiiviisti monialaisessa projektiryhmässä, joka raportoi suoraan kaupungin johtoryhmälle kvartaaleittain. Kaupungin viestintäyksikön ja Linnan Kehityksen markkinointiyksikön lisäksi kaikki kaupungin toimialat ja konsernipalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana sivujen rakenteen suunnittelussa karsien ja tiivistäen nykyisten sivujen sisältöä.

Uuden sivuston tuottaa Hämeenlinnan kaupunki ja elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy. Sivujen tekninen tuottaja on jyväskyläläinen Valu Digital Oy, joka voitti kilpailutuksen vuonna 2018. Hakutoimintoa on ollut rakentamassa Leiki Oy. Sivuston uudistuksen kokonaisbudjetti on noin 125 000 euroa.