Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon saaja vuonna 2020

Ympäristöpalkinto Porkkalan kartanolle

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 9.6. antaa vuoden 2020 Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon Porkkalan kartanolle, jonka väki Anja, Antti ja Anniina Rikala ovat tehneet sukupolvien yli työtä maatalous- ja rakennetun kulttuuriympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Kartano on saanut EU:n Wildlife Estates -ohjelman WE-tunnuksen ensimmäisten joukossa koko Suomessa. Tunnus kertoo tavoitteellisesta riistanhoito- ja luonnon monimuotoisuustyöhön panostamisesta. Porkkalan kartanon puutarhassa ylläpidetään vanhan kartanopihapiirin ja -maiseman lisäksi myös vanhoja puutarhakasvikantoja, joihin yleisö pääsee tutustumaan.

Rikalat ottavat myös aktiivisesti osaa paikalliseen ja alueelliseen ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Kiinnostuksen kohteina ovat riista- ja maatalousekosysteemien lisäksi myös vesiensuojelukysymykset. Kartanon maille on mm. Freshabit-LIFE-IP -hankkeen puitteissa rakennettu Ormajärven kuormitusta vähentävä kosteikko/laskeutusallas. Kosteikko tukee samalla vesilintujen elinympäristönä niiden pesimätuloksen parantumista.

Kunniamaininta Juha Koverolle

Lisäksi lautakunta päätti antaa kunniamaininnan Juha Koverolle, joka on vuosien ajan tehnyt työtä supikoirakannan vähentämiseksi, niin Hattulassa kuin ympäristökunnissakin. Satojen supikoirien poistaminen on ympäristöteko, joka on varmasti vaikuttanut laajalla alueella erityisesti lintukantoihin.

Kiertopalkinto ja 500 euroa

Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Ympäristöpalkinto luovutetaan 8.8.2020 Aulangon näköalapaikalla. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa.

Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle. Ehdotuksia vuoden 2020 ympäristöpalkinnon saajaksi ovat voineet tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet. Määräaikaan mennessä tuli viisi ehdotusta.

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, Hämeenlinnan kaupunki, p. 03 621 3764