Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon saaja vuonna 2021

Ympäristöpalkinto Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykselle

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 18.5. antaa vuoden 2021 Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinnon Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistykselle. Yhdistys on kuusivuotisen toimintansa aikana osoittanut olevansa aktiivinen, innovatiivinen ja poikkeuksellisen asiantunteva yhdistys, joka saa paljon aikaan. Toimijat tekivät viisaita päätöksiä jo yhdistyksen perustamisvaiheessa ja ottivat yhteiseksi toimialueekseen kaksi peräkkäistä järveä eivätkä kaihtaneet välissä olevaa kuntarajaa Hämeenlinnan ja Hattulan välillä. Vaikka molemmat järvet ovat suhteellisen hyväkuntoisia, työ on aloitettu selvittämällä erilaisia kuormitustietoja ja muita vesistöjen ominaisuuksia kunnostussuunnittelun lähtökohdiksi. Näin yhdistys on rakentanut vahvaa perustaa tulevaisuuden kunnostus- ja vesienhoitotyölle. Yhdistys myös tiedottaa aktiivisesti ja on onnistunut jäsenhankinnassaan.

Kunniamaininta Petri Yrjö-Koskiselle

Lisäksi lautakunta päätti antaa kunniamaininnan Petri Yrjö-Koskiselle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt kestävän kehityksen toteutumista kunnostamalla ja elävöittämällä Hämeenlinnassa kahta valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä: Suomen kasarmit ja Perttulan kartano. Hän pitää yllä ja kehittää alueiden vanhaa rakennuskantaa, minkä ansiosta nämä arvokkaat ja kaikille avoimet alueet voivat säilyä tuleville sukupolville. Hänen panoksensa ei ole ollut pelkän rakennuskannan hoitoa vaan kokonaisten miljöiden ja maiseman ylläpitoa. Historiallisten kohteiden omistajana hän ei ole lähtenyt hakemaan nopeaa tuottoa, vaan on nähnyt alueiden muut arvot ja ollut valmis panostamaan niihin.

Ympäristöpalkinto on kiertopalkinto

Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Ympäristöpalkinto luovutetaan 7.8.2021 Elomessuilla, mikäli messut järjestetään. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa.

Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle. Ehdotuksia vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi ovat voineet tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet. Määräaikaan mennessä tuli kolme ehdotusta.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen, Hämeenlinnan kaupunki, p. 03 621 3764