Hämeenlinnan kaupunki hakee ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta hakee ehdotuksia vuoden 2020 ympäristöpalkinnon saajaksi. Ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Ympäristöpalkinto voidaan antaa Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Kaupunkirakennelautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja aktiivisten toimijoiden esille tuomista. Ympäristöpalkinnon jakamisella on voitu lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa.

Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa.

Ympäristöpalkintoehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 15.5.2020 saakka Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin osoitteeseen PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.

Vuonna 2019 ympäristöpalkinnon sai Lammin Konnarin koulun 4B-luokan tyttöryhmä Pihla Muuttola, Elsa Myyryläinen ja Peppi Korremäki. Tytöt ovat omatoimisesti ja pyyteettömästi keränneet lähiympäristöstään roskia ja toimineet esimerkkinä muille kestävän kehityksen edistämisessä.
Lisäksi lautakunta antoi kunniamaininnan Pekka Honkalalle pitkäaikaisesta toiminnasta vesiensuojelun ja luonnonsuojelun hyväksi.

Ympäristöpalkinnosta löytyy tietoa Hämeenlinnan kaupungin kotisivuilta: www.hameenlinna.fi/ymparisto

Lisätietoja:

ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen
sirpa.viholainen@hameenlinna.fi, p. 03 6213764