Hämeenlinnan kaupunki hakee ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta hakee ehdotuksia vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi. Ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Ympäristöpalkinto voidaan antaa Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Kaupunkirakennelautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja aktiivisten toimijoiden esille tuomista. Ympäristöpalkinnon jakamisella on voitu lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa.

Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 500 euroa.

Ympäristöpalkintoehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 4.5.2021 saakka Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin osoitteeseen PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.

Vuonna 2020 ympäristöpalkinnon sai Porkkalan kartano, jonka väki Anja, Antti ja Anniina Rikala ovat tehneet sukupolvien ajan työtä maatalous- ja rakennetun kulttuuriympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Rikalat ovat ottaneet myös aktiivisesti osaa paikalliseen ja alueelliseen ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Lisäksi lautakunta antoi kunniamaininnan Juha Koverolle, joka on vuosien ajan tehnyt työtä supikoirakannan vähentämiseksi. Toiminta edistää alkuperäislajiston säilymistä.

Ympäristöpalkinnosta löytyy tietoa Hämeenlinnan kaupungin kotisivuilta: www.hameenlinna.fi/ymparisto

Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen sirpa.viholainen@hameenlinna.fi puh. 03 621 3764