Hämeenlinnan kaupunki ja konserni varautuvat haastavaan energiatilanteeseen

Hämeenlinnan kaupunki ja konserniin kuuluvat yhteisöt ovat käyneet läpi ja päättäneet keinoja ja toimenpiteitä, joilla haastavaan energiatilanteeseen voidaan varautua ja olla näin mukana kansallisessa energiansäästökampanjassa.

Kaupungin toimitiloille laadittu varautumissuunnitelma

Hämeenlinnan kaupungin toimitiloihin on kaupungin valmiussuunnittelussa jo aiemmin laadittu energiankäytön tehostamissuunnitelma sekä varautumissuunnitelma energiapulan varalta.

Toimenpiteet on varautumissuunnitelmassa jaoteltu ennen talvea tehtäviin sekä talven aikana mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin. Ennen talvea tehtävät toimenpiteet ovat käyttöteknisiä toimenpiteitä, jolla saadaan vähennettyä kiinteistön energiankulutusta silti tilojen hyvät ja terveelliset olosuhteet varmistaen.

Kaupungin toimitilojen varautumissuunnitelmaa energiakatkojen varalta päivitetään ennen talvea. Kriittisissä kiinteistöissä on varauduttu sähkökatkoihin varavoimakoneilla tai varavoimakoneen kytkentämahdollisuudella.

Sähkönhankinta pitkän ajan kiinnityksinä

Kaupungin toimitiloissa sekä katuvalaistuksen osalta sähkönhankinta tehdään pitkän ajan kiinnityksin. Ostohinta muodostuu tehdyistä hintakiinnityksistä sekä mahdollisen suojaamattoman osuuden osalta spot-hintaperusteisesti. Sähkönhankintastrategian avulla sähkön hintamuutos on saatu pidettyä pienenä markkinoiden yleiseen tasoon nähden tämän ja tulevan vuoden osalta. Vuosien 2022 ja 2023 hinnat on pitkälti kiinnitetty, mutta aluehintaero vaikuttaa vielä toteutuvaan hintaan.

Turvallisuus ja pimeä vuodenaika huomioiden kaupunki on päättänyt jatkaa katuvalaistusta ennallaan. Katuvalojen vaihto ledlamppuihin jatkuu. Jouluvalaistus päättyy loppiaiseen 6.1.2023. Torille ei tänä talvena hankita tekojäärataa sen rakennuttamisen ja ylläpidon aiheuttamien suurten kustannusten vuoksi. Kaupunkimarkkinoinnin vuosittain teettämää valaisukampanjaa ei tänä vuonna myöskään toteuteta.

Kiinteistöjen lämmitysratkaisuja uudistetaan

Hämeenlinnan kaupunki uusii vuosien 2023 ja 2024 aikana loput maakaasu- ja öljylämmitteiset kiinteistönsä uusiutuvalle energialle. Muutoksella tavoitellaan energiansäästöä ja energian saatavuutta ylipäätään pyritään varmistamaan.

Kaupungin kiinteistöjen lämpötiloja alennetaan kouluissa, museoissa ja kirjastoissa – mutta tilannetta seurataan asukkaita ja käyttäjiä kuullen. Lämpötilaa ei lasketa tiloissa, joissa on vanhuksia tai pieniä lapsia, kuten ikäihmisten palveluyksiköissä ja päiväkodeissa.

Konserniyhteisöt varautuvat

Kaupungin konserniyhteisöissä tehdään eri tasoisia toimenpiteitä. Mm. kiinteistöjen lämpötiloja ja energiatehokkuutta tarkastellaan.

Hämeenlinnan Liikuntahallien tiloissa sisäliikuntatilojen lämpötiloja pyritään laskemaan asteesta kahteen, ilmanvaihdon käyntiaikoja sekä kylmäkoneiden kompressoreiden ohjausta tarkennetaan, lämpimän käyttöveden raja-arvot tarkastetaan ja valaistus ja infonäytöt ajastetaan vastaamaan tilojen käyttöaikoja.

Jalkapallon ulkotekonurmen lämmitys keskeytetään 12.12.-12.3. väliseksi ajaksi. Hämeenlinnan uimahallin höyry- ja infrapunasaunat ovat käytettävissä vain viikonloppuisin ja tavallisten saunojen käyttöaikoja voidaan porrastaa kävijämäärien mukaan. Uimahallin parkkipaikan maksuton sähköautojen latausmahdollisuus poistuu.

Kaupunki mukana energiatehokkuuskampanjoissa

Tulevalle talvelle toteutettavat toimenpiteet täydentävät kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS), jossa Hämeenlinnan kaupunki on ollut mukana vuodesta 2019. Nykyisellä sopimuskaudella Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt suunnitelmallista energiatehokkuustyötä energiankulutuksen vähentämiseksi, jolloin energiatehokkuus on huomioitu niin yksittäisissä projekteissa kuin myös uudis- ja peruskorjausrakennushankkeissa.

Hämeenlinna osallistuu myös valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan, joka on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran käynnistämä energiatehokkuuskampanja.

Astetta alemmas -kampanjaan ovat ilmoittautuneet kaupunkikonsernista myös Hämeenlinnan Asunnot Oy ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy.

Lisätiedot:

henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen, anne.iijalainen@hameenlinna.fi, puh. 03 621 2172 / 050 462 2200.

Aiheeseen liittyvät aiemmat tiedotteet: