Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan Kehitys käynnistävät yrittäjien ja kuluttajien tukitoimet

Kaupungin valmiusryhmä on päättänyt kaupungin yrittäjien ja kuluttajien tukitoimista pandemian aiheuttamien taloudellisten haittojen pienentämiseksi. Asia on Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa maanantaina 30.3.2020.

Laskujen ja vuokrien maksuaikaa pidennetään

Kaupungin lähettämien laskujen ja vuokrien maksuaikaa pidennetään ja kaupungin perinnästä luovutaan määräajaksi vaikkakin maksumuistutukset edelleen lähetetään. Helpotukset koskevat sekä kaupungin yritys- että kuluttaja-asiakkaita, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi talousvaikeuksiin.

Kaupungin lähettämien laskujen maksuaikoja pidennetään tarvittaessa kolmiportaisesti: 6 kk, 9 kk tai erillisen neuvottelun ja maksusuunnitelman mukaisesti. Kaupungilta laskun saaneita ja maksujärjestelyjä toivovia tahoja ja henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä laskussa ilmenevään yhteyshenkilöön. Kiinteistöjen ja tilavuokrien osalta myönnetään 6 kk maksuaikaa.

Kaupunki keskeyttää perinnän 2 kuukaudeksi ja kaupungin saamat laskut käsitellään nopealla aikataululla. Kaupungin investointeja pyritään jatkamaan kaikin keinoin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Poikkeustilan vuoksi kaupungin on mahdollista toteuttaa suorahankintoja, johon on hankintalain mukainen peruste, esim. äärimmäinen kiire tai palveluiden tai tuotteiden heikko saatavuus nykyisiltä sopimustoimittajilta.

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottajia tuetaan

Kaupunki on päättänyt maksaa varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajien palvelusetelit maaliskuulta ja huhtikuulta täysimääräisesti siitä huolimatta, että palveluiden asiakasmäärät ovat merkittävästi vähentyneet. Palveluntuottajille on annettu suositus, että he eivät perisi asiakasmaksuja asiakkailtaan.

Linnan Kehitys auttaa yrittäjiä

Linnan Kehitys auttaa etsimään yritykselle vaihtoehtoisia rahoitus- ja tukivaihtoehtoja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Yrittäjät saavat apua yleisissä ongelmissa sekä ratkaisuja ja neuvoja tai tarvittaessa ohjausta ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon.

Yrityspalvelujen tiimin työntekijöitä avustavat yrityksiä esimerkiksi Business Finlandin liiketoiminnan häiriötilanteiden kehitysrahoitushakemusten tekemisessä. Palveluprosesseja on hiottu eri toimijoiden välillä. Linnan Kehityksellä on valmius muodostaa nopeasti asiantuntijatiimejä eri organisaatioiden asiantuntijoista ratkomaan yritysten ongelmia.

Yrityksiä autetaan etsimään vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja, mikäli nykyinen ratkaisu käy liian haastavaksi valitsevasta tilanteesta johtuen.

Linnan Kehityksen www-sivulle https://www.linnan.fi/yrityspalvelut/yritysten-tukena/ on koottu yrityksille suunnatut, eri tahojen tarjoamat, palvelut ja mahdollisuudet selviytyä vallitsevasta tilanteesta. Linnan Kehityksen sivuilta löytyy myös mm. yritysten tarinoita muuttaa ja mukauttaa liiketoimintaansa vallitsevaan tilanteeseen. Lisäksi sivuille kootaan yhteen verkossa tapahtuvia, elinkeinoelämälle suunnattujen koulutuksia ja tapahtumia sekä viestintään niistä yrityksille esim. webinaarien kautta.

Linnan Kehityksen ostolaskujen maksamista on nopeutettu. Ostolaskut maksetaan heti asiatarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen odottamatta eräpäivää. Myyntilaskujen maksuaikaa pidennetään yrityksen sitä pyytäessä.

Työllisyyspalveluiden hankintoihin kutsutaan alueen palveluntuottajia

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa on otettu käyttöön dynaaminen hankintajärjestelmä työllisyyden pienhankintoihin. Kyseessä on hankintamenettely, jossa mukaan haluavat toimijat jättävät osallistumishakemuksen ja kaikki vaatimukset täyttävät toimijat hyväksytään mukaan.

Työllisyyspalveluiden uuden hankintamallin avulla halutaan kehittää kumppanuutta muun muassa ostamalla mukaan ilmoittautuneilta yhteistyöyrityksiltä tai palveluntuottajilta työllistymistä tukevia palveluita, osaamisen kehittämisen palveluita sekä työkykyä ja hyvinvointia tukevia palveluita asiakkailleen. Uusien työllisyyspalveluiden hankintojen kriteerit määritellään niin että hankinnat voidaan toteuttaa poikkeustilanteenkin aikana.

Työllisyyspalveluissa kehitetään koko ajan uusia keinoja työttömien työnhakijoiden palvelemiseksi ja työkykyisyyden ylläpitämiseksi yhdessä erilaisten verkostojen avulla.

Kilpailutuksista saa tarkempaa tietoa ja osallistumishakemuksen pääsee jättämään osoitteessa https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/.

Lisätiedot:
Talousjohtaja Jussi Oksa, jussi.oksa@hameenlinna.fi, Hämeenlinnan kaupungin laskutus ja vuokrat
Strategiajohtaja Markku Rimpelä, markku.rimpela@hameenlinna.fi, Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut
Toimitusjohtaja Kari Saarinen, kari.saarinen@hameenlinna.fi, Linnan Kehityksen toimenpiteet