Hämeenlinnan kaupunki osallistuu kiertotaloutta edistävän green deal -sitoumuksen valmisteluun

Kiertotaloutta edistävän vapaaehtoisen green deal -sitoumuksen valmisteluun osallistuu 80 toimijaa. Yhteistyöllä tuotetaan tutkimustietoa luonnonvarojen käytöstä ja tunnistetaan vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämiseen. Mukana ovat lähes kaikki maakunnat, isoimmat kaupungit, yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä rakentamisen alan toimijoita.

Lue lisää green deal -sitoumuksen valmistelusta ja aikataulusta ympäristöministeriön tiedotteesta.