Hämeenlinnan kaupunki osti Miemalasta noin 18,7 hehtaarin määräalan

Hämeenlinnan kaupunki ja MTK-Uusimaa Säätiö sr solmivat perjantaina 1.12.2023 kaupat noin 18,7 ha kokoisesta määräalasta Miemalassa. MTK-Uusimaa Säätiö sr tarjosi kaupungille määräalaa hintaan 500 000 euroa ja tämä vahvistui myös kauppahinnaksi. Hinnaltaan määräalan kauppahinta on linjassa Hämeenlinnan tekemien kiinteistökauppojen kanssa.

Ostettu määräala sijaitsee Miemalassa lähellä nyt suunnitteilla olevaa Moreenin eritasoliittymää ja osa hankinnan kohteena olevasta alueesta jää tiesuunnitelman mukaan maantiealueeksi. Yleiskaavassa alue on elinkeinoelämän reservialuetta. Määräala on metsitetty ja metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan puuston arvo on 74 100 euroa. Alue kartalla kaupungin karttapalvelussa.

Määräalan hankinta on taloudellisesti kannattavaa. Kaupungin omistaessa tiesuunnitelman mukaisen alueen, vältytään maanomistajille maksettavilta korvauksilta.
Geodeetti Elina Kasteenpohja sanoo.

Alue tulee olemaan tärkeä osa MORE-yritysaluetta

Elinkeinoelämän kannalta kyseinen määräala tulee olemaan tärkeä osa MORE- yritysaluetta, joka on maakunnan kärkihanke. Yritysalueeseen on investoitu vuodesta 2000 alkaen yli 200 miljoonaa euroa yksityistä ja yli 30 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Tällä hetkellä alue palvelee jo lähes 100 yritystä, joissa työskentelee 1500 työntekijää. Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on kasvattaa MORE:n työpaikkojen määrää 3000:een vuoteen 2030 mennessä.

Nyt ostetulle määräalalle tullaan tulevaisuudessa kaavoittamaan tontteja logistiikan, tuotannon ja näitä palvelevien yrityksien tarpeisiin. Tontit sijoittuvat eritasoliittymän läheisyyteen, joten ne ovat kaikkein kiinnostavimpia yritysten keskuudessa nimenomaan logistisen tavoitettavuuden kannalta.

Lisätiedot: