Hämeenlinnan kaupunki päivittää ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomainen päivittää valvontasuunnitelmaa vuodelle 2021. Valvontasuunnitelma on laadittu ohjelmakaudelle 2020 – 2024 ja sitä päivitetään vuosittain. Valvontasuunnitelma kattaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien alueella. Valvontaan kuuluu suunnitelman mukaiset tarkastukset, projektit ja näytteenotot.

Mielipiteet viikon 46 aikana

Kuntalaiset ja toimijat voivat saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta viikon 46 aikana. Valvontasuunnitelman päivityksen yhteyshenkilönä on terveystarkastaja Sanna Tuomi, sanna.tuomi@hameenlinna.fi, puhelin 0505091013. Voimassa olevaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/ymparisto oikeassa reunassa olevan linkin ympäristöterveys kautta. Päivitetty valvontasuunnitelma tulee samaan paikkaan kaupunkirakennelautakunnan hyväksynnän jälkeen.

Perustuu lainsäädäntöön

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä tulee olla toimintaa ohjaava valvontasuunnitelma, joka on valvontaviranomaisen hyväksymä. Velvoite suunnitelman laatimiseen tulee ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöstä. Suunnitelman laatimista ohjaavat myös valtakunnalliset, keskusvirastojen laatimat valvontaohjelmat, joiden tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää ohjausta kunnille sekä yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti. Hämeenlinnan valvontasuunnitelma kattaa elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon sekä myös lääkelain mukaisen nikotiinivalmisteiden valvonnan, vaikka sille ei ole valtakunnallista ohjaavaa valvontaohjelmaa.

Lisätietoja: terveystarkastaja Sanna Tuomi, sanna.tuomi@hameenlinna.fi, puhelin 0505091013