Hämeenlinnan kaupunki saa palautejärjestelmän kautta vuosittain tuhansia palautteita

Hämeen Sanomissa 24.7.2022 julkaistussa artikkelissa ”Kävimme läpi, mistä asioista Hämeenlinna saa sähköistä palautetta – Kesällä yksi aihe nousee selvästi ylitse muiden” oli kerrottu, että Hämeenlinnan kaupungin julkiseen palautejärjestelmään on 1.6.-19.7.2022 tullut yhteensä 72 kpl palautteita.

Luku ei kuitenkaan aivan pidä paikkaansa. Palautteita on tuona aikana kyllä julkaistu 72 kpl, mutta niitä on vastaanotettu palautejärjestelmän kautta samana aikana huomattavasti enemmän, yhteensä 592 kpl.

Aina palautetta ei julkaista. Usein palautteenantaja on jo itse kieltänyt palautteensa julkaisun tai palautteessa on henkilötietoja tai muita vastaavia tietosuojan alaisia tietoja, mikä estää palautteen julkaisun. Palautteet eivät siis ole automaattisesti julkisia, vaan käsittelijä lopulta arvioi voiko palautteen julkaista vai ei.

Kadut ja liikenne saavat ylivoimaisesti eniten palautetta

Kesällä, kuten muinakin vuodenaikoina, palautteet koskevat enimmäkseen kaupunkirakenteen palveluita ja ylivoimaisesti eniten palautetta annetaan kaduista ja liikenteestä, yhteensä 190 kappaletta ajalla 1.6.-19.7.2022. Myös ulkoliikunta saa osansa ja em. aikana palautteita tuli yhteensä 81 palautetta. Puistot ja viheralueet saavat perinteisesti kesäaikaan paljon palautetta, yhteensä 113 kpl edellä mainittuna aikana.

Kaikki kaupunkirakenteen palauteaiheet ohjautuvat vastattavaksi infran kunnossapidon ja suunnittelun asiantuntijoille.

Tammi-kesäkuussa palautteita yhteensä yli kolmetuhatta

Hämeenlinnan kaupunki on vastaanottanut sähköistä palautetta tammi-kesäkuussa 2022 yhteensä 3138 kpl ja näistä 2755 palautetta on kohdistunut kaupunkirakennetoimialalle. Loput palautteista jakautuivat konsernipalveluille, sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle.

Suurin osa palautteesta tulee vuosittain vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja koskee katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitoa. Tammi-huhtikuussa katujen kunnossapidosta tuli noin 1200 palautetta. Nämä palautteet ohjautuvat katukunnossapidosta vastaaville kunnossapitomestareille ja työnjohtajille. Kiireisenä aikana palautetta saattaa tulla kymmeniä päivässä. Silloinkin kaikki palautteet luetaan ja huomioidaan kunnossapitotyötä suunniteltaessa vaikkei vastausta ehdittäisi heti antamaan.

Sähköisen palautejärjestelmän kautta tulleiden palautteiden kautta saamme arvokasta tietoa esimerkiksi katuvalaistuksen, leikkivälineiden, liikennemerkkien ym. kalusteiden ja varusteiden rikkoutumisista ja toivomme, että kaupunkilaiset lähettävät palautetta kaikista havaitsemistaan epäkohdista myös jatkossa.

Kunnossapitopäällikkö Marko Soramäki, marko.soramaki@hameenlinna.fi