Hämeenlinnan kaupunki turvaa koulukuljetusten häiriöttömän toiminnan

Hämeenlinnan kaupungin koulukuljetuksia järjestetään osin uudelleen koskien kantakaupungin kuljetusalueita johtuen liikennöitsijän kuljettajahaasteista. Mahdolliset tulevat muutokset koskevat seuraavia alueita: Tervakoski, Tarinmaa, Virala, Miemala ja Hattelmalan kylä sekä pohjoinen kantakaupunki: Ojoinen, Kettumäki, Lintumäki, Puistonmäki, Tiiriö ja Hakalanniemi. Näitä alueita tarjotaan muille tarjouskilpailussa mukana olleille liikennöitsijöille.

”Myönnämme kuljetusten haasteellisuuden, olemme saaneet paljon kritiikkiä kuljetusten aikatauluista ja myöhästymisistä, kertoo Harri Vuolle Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:stä. ”Ajojärjestelijämme ovat tehneet kaikkensa, jotta kuljetukset toimisivat kaikkia tyydyttävällä tavalla, mutta emme ole valitettavasti pystyneet siihen kuljettajapulan vuoksi. Kuitenkin kuljetukset ovat olleet lain sallimissa kuljetusajoissa. Valitettavasti yleinen mustamaalaus sosiaalisessa mediassa kuljetuksia kohtaan, ei ole rohkaissut uusia kuljettajia hakemaan töihin yritykseemme”, pahoittelee Vuolle.

”Koululaisten kuljetusten parantamiseksi kuljetusyrityksemme on esittänyt kaupungille, että luopuisimme osasta kuljetusalueita, jotta turvataan koulukuljetusten toimiminen jatkossa mahdollisimman sujuvasti”, kertoo Harri Vuolle.

Hankintaoikaisulla etsitään uusia liikennöitsijöitä

Kaupunki ottaa hankintapäätöksen uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna koskien henkilökuljetusten tarjouskilpailua. Kaupunki selvittää, onko muilla tarjoajilla valmiuksia ottaa kuljetusalueita hoidettavakseen ja millä aikataululla.

Selvitämme samalla muutosaikataulua. Tiedotamme lisää mahdollisimman pian. Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy vastaa koulukuljetuksista normaalisti siihen asti, kunnes mahdolliset uudet kuljetusyrittäjät aloittavat.

Kaupunki hoitaa mahdollisten uusien liikennöitsijöiden kuljetusoppilaiden siirron ja huoltajille tiedotetaan asiasta tarkemmin Wilmassa.

Pahoittelemme kuljetuksista aiheutuneita myöhästymisiä ja harmia oppilaille, huoltajille ja kouluille.

Lisätietoa:

Sivistys ja hyvinvointi, palvelusuunnittelija Outi Katajarinne, outi.katajarinne@hameenlinna.fi,
p. 050 366 2234/käytännön koulukuljetusasiat

Henkilökuljetus- ja joukkoliikennekuljetusyksikkö, joukkoliikennekoordinaattori, Kim Venesjärvi, kim.venesjarvi@hameenlinna.fi, p. 040 868 2183/kilpailutus

Konsernipalvelut, hankintapäällikkö, Aapo Korte, aapo.korte@hameenlinnna.fi, p. 050 464 3637/hankinta-asiat