Hämeenlinnan kaupunki uusii kiinteistöjensä lämmitysratkaisuja

Hämeenlinnan kaupunki uusii vuosien 2023 ja 2024 aikana loput maakaasu- ja öljylämmitteiset kiinteistönsä uusiutuvalle energialle. Muutoksella tavoitellaan energiansäästöä ja energian saatavuutta ylipäätään pyritään varmistamaan. Siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön on myös Hiilineutraali Hämeenlinna-ohjelman ja KETSin* tavoite. Hämeenlinna liittyi sopimukseen vuonna 2019.

Energiakustannukset ovat nousseet ja ennusteiden mukaan tulevat nousemaan merkittävästi vuoden 2023 aikana. Alustavien laskelmien mukaan investointi maksaa noin 2,4 miljoonaa euroa ja sillä saavutetaan vuosittain noin 0,5 miljoonan euron säästö. Fossiilisista polttoaineista luopumiseen on saatavilla energiatukea 25-35 % kustannuksista, joka on huomioitu investoinnin kustannuksissa.

”Kiinteistöjen lämmitystapojen ripeä uusiminen on itsensä nopeasti takaisin maksava ratkaisu, joka edistää osaltaan vihreää siirtymää ja vapauttaa kaupunkia monin tavoin haitallisista fossiiliriippuvuuksista. Toimimalla nyt meidän on mahdollista saada valtio mukaan talkoisiin ja vastata myös maailmantilanteen akuutteihin muutoksiin kestävällä tavalla”, toteaa kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelma, KETS sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö otetaan Hämeenlinnassa jo monin tavoin rakentamisessa huomioon.

Uudisrakennukset rakennetaan pääsääntöisesti A-energialuokkaan ja peruskorjaushankkeissa pyritään parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta. Näihin tavoitteisiin päästään kustannusoptimeilla rakennusteknisillä sekä taloteknisillä ratkaisuilla kuten älykkäällä LED-valaistuksella, maalämmöllä, aurinkoenergialla ja poistoilman lämmöntalteenotolla. Myös käytön aikaista energiankulutusta seurataan ja oleskelutilojen olosuhteita, kuten lämpötiloja optimoidaan käyttöaikojen mukaisesti rakennuksen ja rakenteiden toimivuutta vaarantamatta.

Pääkirjaston ja Katuman päiväkodin aurinkovoimaloiden tuotantoa voi seurata kaupungin verkkopalvelusta osoitteesta hameenlinna.fi/energiatehokkuus.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, kiinteistöpalvelupäällikkö Marika Kyrklund, marika.kyrklund@hameenlinna.fi, puh 03 621 2655

*KETS eli kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunnissa. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat, kaupungit tai kuntayhtymät sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on energiankäytön tehostuminen.