Hämeenlinnan Lapsiystävällinen kunta –työ sai kiitosta UNICEFilta

Hämeenlinnan kaupunki on ollut mukana UNICEFin lapsiystävällinen kunta –mallissa jo yli 10 vuotta. Malliin kuuluu säännölliset seurantatapaamiset UNICEFin edustajien kanssa, joissa UNICEF arvioi yhdessä kunnan koordinaatioryhmän kanssa, miten Lapsiystävällinen kunta -työ on edistynyt.  Tapaamisissa varmistetaan, että työ etenee mallin työvaiheiden, ohjeistusten ja pääperiaatteiden mukaisesti. Hämeenlinnan viimeisin seurantatapaaminen pidettiin tammikuussa, jossa UNICEF hyväksyi Hämeenlinnan kaupungin Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman käynnissä olevalle toimintakaudelle. Toimintasuunnitelma on voimassa vuoteen 2025 asti.  

Toimintasuunnitelma on laadittu nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. Mallin mukaisella nykytilan kartoituksella kaupunki selvittää kunnan lapsenoikeustilannetta ja valitsee kehittämiskohteet, joita lähdetään edistämään. Nykytilankartoituksen aikana kunta tekee laajan itsearvioinnin UNICEFin asettamien indikaattoreiden pohjalta, jolla arvioidaan koko kaupungin organisaation laajuudella lapsen oikeuksien toteutumista. Itsearvioinnin lisäksi nykytilan kartoitukseen kuuluu lasten ja nuorten näkemysten kerääminen. Hämeenlinnassa nykytilankartoitus tehtiin keväällä 2022.

Nykytilan kartoituksen tulosten perusteella syksyllä 2022 lapsiystävällinen kunta koordinaatioryhmä laati Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan asetettiin seuraavat tavoitteet:

  • kunta perehdyttää kunnan viranhaltijat, työntekijät ja luottamushenkilöt paremmin lapsen oikeuksiin
  • kunta ehkäisee syrjintää vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin
  • kunta ottaa lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon yhteydessä systemaattisesti käyttöön
  • kunta tukee lasten ja nuorten mielenterveyden rakentumista arjessa
  • kunta varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden toteutumisen sekä
  • ehkäisee ja puuttuu koulukiusaamiseen

Kaupungin strategian mukaisesti lapsiystävällinen kunta työn visiona on, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja he voivat hyvin. Hämeenlinnalaiset lapset osaavat, oppivat ja ovat onnellisia. Hämeenlinnan kaupunki tukee vanhemmuutta ja huomioi perheiden erilaiset tarpeet.

Seurantatapaamisessa UNICEF kiitti Hämeenlinnaa pitkäjänteisestä työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen sekä siitä, että tavoitteissa on huomioitu hyvin lapsilta ja nuorilta tulleet palautteet. UNICEFin mukaan Hämeenlinna on edelläkävijä siinä, miten lapsiystävällisyyttä on vuosien varrella viety kaupungissa eteenpäin ja miten se näkyy kaikilla toimialoilla.

Seuraavaksi toimintasuunnitelmaa aletaan viedä käytäntöön siihen kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Seuraava seurantatapaaminen UNICEFin kanssa on vuoden kuluttua ja uuden Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myöntämistä arvioidaan seuraavan kerran vuoden 2025 lopussa.

Lisätietoja

Veera Antikainen
osallisuuskoordinaattori
veera.antikainen@hameenlinna.fi
040 8696250