Hämeenlinnan lasten ja nuorten edustajat kokoontuivat ilmastokokouksen merkeissä

Tiistaina 3.9.2019 Raatihuoneella järjestettiin Hämeenlinnan lasten ja nuorten ilmastokokous. Tilaisuuteen olivat kutsuttuina koulujen itse valitsemat ilmastolähettiläät kaikista Hämeenlinnan ala- ja yläkouluista sekä lukioista ja ammattiopistosta. Mukanaan heillä oli koulujen ennalta valmistellut ilmastoviestit. Paikalla oli yhteensä 38 oppilasta 17 koulusta.

”Keskusteluissa näkyi, että monet nuoret tekevät valintoja arjessaan ympäristönäkökulmat huomioon ottaen ja valintojen vaikutukset tiedostetaan nuorten keskuudessa hyvinkin laajasti. Positiivista oli huomata, että yksilön mahdollisuudet vaikuttaa valinnoillaan koettiin merkittäviksi: uusi sukupolvi näkee oman roolinsa aktiivisina kansalaisena eivätkä passiivisina yksilöinä,” toteaa vs. strategiapäällikkö Ismo Hannula.

Yhteisessä ilmastokokouksessa koulujen viesteistä koottiin lasten ja nuorten ilmastositoumukset välitettäväksi Hiilineutraali Hämeenlinna –ohjelman valmisteluun.

Lasten ja nuorten ilmastokokous on osa Hiilineutraali Hämeenlinna –toimeenpano-ohjelmaa

Työn tavoitteena on määrittää kustannustehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä, jotka ovat myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttäviä. Työllä on erityinen merkitys lapsille ja nuorille ja siksi heidät haluttiin kutsua mukaan valmistelutyöhön.

Lisätietoja

vs. strategiapäällikkö Ismo Hannula, p. 03 6212018, ismo.hannula@hameenlinna.fi