Hämeenlinnan lastensuojelun virka-aikainen päivystys yhdistyy Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen kanssa 1.11.2019 lähtien

Hämeenlinnan kaupungin organisaation sisällä pilotoidaan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen integroimista maakunnallisen sosiaalipäivystyksen yhteyteen. Yhdistymispilotti alkaa 1.11.2019 ja jatkuu alustavasti maaliskuun 2020 loppuun.  Pilotin tavoitteina on tiivistää päivystystoimintojen kokonaisuutta, ja järjestää päivystystoiminta joustavasti ympäri vuorokauden.

Lastensuojelun päivystysasiat hoidetaan samoin kuin tähänkin asti. Pilotti ei tule vaikuttamaan lastensuojelun kiireellisten palveluiden järjestämiseen. Tavoitteena on, että perheet saavat ympäri vuorokauden tarvitsemansa kiireelliset ja välttämättömät palvelut.

Asiakkaille muutos näyttäytyy seuraavilla tavoin:

 • Hämeenlinnan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen työntekijöiden (sosiaalityöntekijä – sosiaaliohjaaja -työpari) työpiste siirtyy lastensuojelun toimistotiloista sosiaalipäivystyksen yhteyteen Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksen tiloihin (Ahvenistontie 20, Hämeenlinna).
 • Puhelinnumerot yhdistyvät ja yhteyden kumpaankin toimintoon saa jatkossa puhelinnumerosta 03 621 7100. Lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen vanhat puhelinnumerot poistuvat varsinaisesta käytöstä, mutta numeroihin tulevat puhelut ohjautuvat soitonsiirtona sosiaalipäivystyksen asiakasnumeroon.
 • Integraation myötä asiakastavoitettavuus paranee ja asiakasnumeron aukioloaikoja pystytään laajentamaan nykyisestä. Jatkossa asiakasnumero on avoinna seuraavasti:
  • maanantaista lauantaihin klo 08–24
  • sunnuntaisin klo 10–22.
 • Huom. Mikäli asiakasnumerossa vastaa nauhoite, olemme kiireellisellä työtehtävällä emmekä voi vastata puhelimeen. Jos asia ei voi odottaa, ota yhteys yleiseen hätänumeroon 112

Maakunnan muiden kuntien virka-aikaisen sosiaalityön päivystysnumeroihin ei tule muutoksia. Myös Hämeenlinnan aikuissosiaalityön ja ikäihmisten sosiaalityön virka-aikainen päivystys säilyy ennallaan. Sosiaalipäivystyksessä hoidetaan maakunnan kaikkien kuntien asukkaiden kiireellinen ja välttämätön sosiaalityö virka-ajan ulkopuolisena aikana.

Virka-aikana voit ottaa sosiaalipäivystykseen yhteyttä mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Lastensuojeluilmoitukset ja muut yhteydenotot lapsen/perheen tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Kiireelliset, lastensuojelun toimenpiteitä/arviota vaativat tilanteet
 • Konsultaatiot lapsiperheitä koskevissa asioissa
 • Aikuisten ja ikäihmisten asioissa sekä muiden Kanta-Hämeen kuntien osalta myös lapsiperheiden asioissa ota virka-aikana yhteyttä kyseisen kunnan/palvelun omaan virka-ajan päivystysnumeroon

Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa sosiaalipäivystykseen yhteyttä mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikenikäisten, kaikkien maakunnan kuntien asukkaiden tilanteet, joissa tarvitaan välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia tai päätöksentekoa
 • Kiireelliset lastensuojeluasiat
 • Välitön huoli aikuisen tai ikäihmisen kotona pärjäämisestä
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
 • Äkilliset, traumaattiset kriisitilanteet (esim. läheisen kuolema)
 • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään

Sosiaalipäivystyksessä ei hoideta:

 • Sosiaalipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja.
 • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.

Lisätietoja antavat Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä Mira Miettinen ja Hämeenlinnan lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Taija Ylätalo (etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi).