Hämeenlinnan muuttovoitto kasvaa ja työllisyys kohenee

Hämeenlinna sai 373 asukasta muuttovoittoa vuonna 2019

Hämeenlinnan väestönkehitys näyttää hyvältä. Vuoden 2019 aikana kaikki väestönkehityksen osatekijät paranivat edellisvuodesta. Vuoden 2019 ennakkoväkiluku on 67 662, jossa on kasvua vuodesta 2018 yhteensä 130 asukasta. Tulos on erittäin hyvä ottaen huomioon luonnollisen väestönkasvun haasteet. Luonnollisen väestönkasvunkin osalta kehitystä tapahtui, sillä edelliset neljä vuotta laskenut syntyvyys kääntyi jälleen loivaan nousuun. Vuoden 2019 aikana Hämeenlinnaan syntyi 519 (2018: 508) uutta asukasta.

Vuoden 2019 hyvä tulos johtuu muuttoliikkeen kehittymisestä selvästi parempaan suuntaan. Vuoden aikana Hämeenlinna sai muuttovoittoa 373 asukasta. Muuttovoitto koostuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä (+220) ja maahanmuutosta (+153). Aiempina vuosina Hämeenlinna on saanut muuttovoittoa kuntien välisestä muutosta ja maahanmuutosta yhteenlaskettuna seuraavasti

2014: +220 asukasta

2015: +165

2016: +14 asukasta

2017: +10 asukasta

2018: +139 asukasta

Edellisen kerran vastaavaan on ylletty 2013, jolloin muuttovoittoa tehtiin 421 asukasta. Vuoden 2019 muuttovoitto johtuu lähtömuuton vähentymisestä ja tulomuuton pysymisestä samalla tasolla. Vuoden aikana Hämeenlinnan valitsi asuinpaikakseen 3516 uutta asukasta.

Positiivista kehitystä myös työllisyydessä

Työllisyystilanne on muuttoliikkeen ohella kehittynyt selvästi vuoden 2019 aikana. Marraskuussa Hämeenlinnan työttömyysprosentti oli enää 9,1 %. Erityisesti rakennetyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden takaiseen. Vuoden 2018 marraskuussa Hämeenlinnassa oli 2007 rakennetyötöntä ja 2019 marraskuussa enää 1679 rakennetyötöntä. Vastaavasti pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden aikana peräti 27,5 % (2018: 1065, 2019: 772).

Lisätiedot
Hämeenlinnan kaupunki, erityissuunnittelija Ismo Hannula, puh. 03 621 2018, ismo.hannula@hameenlinna.fi