Hämeenlinnan pendelöintikysely ja pendelöintiraadin kokoontuminen

Hämeenlinnan kaupungin toukokuussa toteuttamaan pendelöintikyselyyn saatiin peräti 468 vastausta. Vastaava kysely on toteutettu myös vuosina 2014 ja 2016, jolloin vastaajamäärät ovat olleet selvästi pienempiä. Asemanrannan alueen kehittyminen ja vuonna 2016 tehdyt junavuorojen vähennykset pitävät pendelöintiin liittyvät asiat keskustelussa. Kyselyyn haettiin kuitenkin vastauksia muiltakin kuin junalla pendelöiviltä. Kyselyyn sai vastata sekä Hämeenlinnasta että Hämeenlinnaan pendelöivät. Hämeenlinnasta pendelöiviä oli vastaajista 87 %.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että etätyön tekeminen on yleistynyt ja yhä useampi saa käyttää työmatkaa työajaksi. Kun vuonna 2016 etätöitä teki päivittäin tai viikoittain 38 % vastaajista, niin nyt vastaava luku oli jopa 53 % vastaajista. Uudessa kyselyssä myös työmatka laskettiin ainakin osittain työajaksi jopa 40 %:lla (2016: 26 %).

Kyselyn vastaajista 30 % kulki pääosan matkastaan autolla, 80 % junalla ja 9 % bussilla. Osa siis käyttää säännöllisesti kahta tai useampaa kulkumuotoa. Junalla ja bussilla Hämeenlinnasta lähteviltä tiedusteltiin myös kulkutapaa asemalle tai pysäkille. Vastaajista 63 % kulkee talvikaudella ja 56 % kesäkaudella autolla. Pyöräily asemalle on suositumpaa kesällä (22 %) kuin talvella (7 %), kun taas kävellen kuljetaan talvella (21 %) enemmän kuin kesällä (16 %).

Asemanrannan rakentamiseen liittyy kiinteästi parkkihallin rakentaminen alueen asukkaiden ja pendelöijien käyttöön. Kyselyllä kartoitettiin myös maksuvalmiutta pysäköintiin uudessa parkkihallissa. Vastaajista yhteensä 221 kulkee Hämeenlinnassa linja-auto- tai rautatieasemalle omalla autolla. Näistä vastaajista noin 33 % olisi valmiita maksamaan pysäköinnistä asemalla.

Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös liikkumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä sai järjestää vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmiksi tekijöiksi liikkumisvalinnoissa nousivat helppous (31 % 1. sijoja) ja toimivat aikataulut (32 % 1. sijoja). Myös hinta ja nopeus olivat selvästi merkittävämpiä kuin ympäristöystävällisyys, hyvät jatkoyhteydet ja tottumus valittuun kulkumuotoon.

Kyselyyn vastasi yhteensä 468 Hämeenlinnasta tai Hämeenlinnaan pendelöivää. Vastaajista 60 % oli naisia. Vastaajissa olivat kaikki työssäkäyvät ikäluokat hyvin edustettuina, mutta erityisesti vastaajissa oli 30-50 –vuotiaita. Tulosten perusteella pendelöijiin kuuluu paljon hyvätuloisia palkansaajia, sillä 43 % oli ilmoittanut vuosituloikseen vähintään 50 000 €.

Kyselyn tuloksia esitellään Hämeenlinnan pendelöintiraadin tilaisuudessa tiistaina 18.6. klo 17.30-19.00 Raatihuoneen valtuustosalissa, Raatihuoneenkatu 15.

Lisätiedot

vs. strategiapäällikö Ismo Hannula, p. 03 6212018