Hämeenlinnan seudun kunnat hakevat hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun

Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala hakevat yhdessä hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun. Kunnat ovat yhdessä Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa valmistelleet hakemuksen ja keskusteluja on käyty myös oppilaitosten, KELAn ja Linnan Kehitys Oy:n kanssa. Kokeiluun seudulta tuleva rahallinen panostus on runsas miljoona euroa.

Työllisyyden kuntakokeilun valmistelu perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä halutaan vahvistaa. Kokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilun kohderyhmänä ovat:

  • Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat työttömät ja palveluissa olevat,
  • Kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, myös ansiosidonnaisella olevat ja
  • Maahanmuuttajat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi/ruotsi ja jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueen TE-toimistossa.

Kuntakokeilu kytkeytyy sujuvasti Hämeenlinnan seudun Ketterimmät työllisyysohjelmaan 2017-2025 ja sen toteuttamiseen. Kokeilun pohjana hyödynnetään jo luotua työllisyydenhoidon ekosysteemiä ja laajaa toimijoiden verkostoa. Hämeenlinna johtaa ja koordinoi kokeilua kuntakokeilutoimistosta käsin.

Hämeenlinnan seudun rahallinen panos vähintään 1 M€

Seudun arvioitu resurssointi hankkeeseen on vähintään 15 % työmarkkinatuen vuoden 2018 kuntaosuudesta ja rahoitus katetaan olemassa olevasta talousarviosta, lisärahoitusta ei osoiteta.

  • Hämeenlinnan kaupunki: 3.08 M€ (15 % tavoite = n. 850 000)
  • Janakkalan kunta: 700 000 € (15 % tavoite = n. 104 000)
  • Hattulan kunta: n. 300 000 € (15 % tavoite = 55 000)

Arvioon ei ole laskettu mukaan lakisääteisiä palveluja kuten velvoitetyöllistämistä, kuntouttavaa työtoimintaa ja TYP-palvelua eikä kuntien maksamaa työmarkkinatuen rahoitusosuutta.

Työllisyyden kuntakokeilu lisää kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja seudulla edellytetään, että kokeilusta mahdollisesti kunnille aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Tavoitteena Hämeenlinnan seudun elinvoiman edistäminen

Hämeenlinnan seudulla kokeilulla tähdätään työllisyysasteen nostamiseen vähintään hallitusohjelman mukaiseen 75 % tavoitteeseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen, osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseen, työnhakijoiden työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn edistämiseen.

Erityisesti halutaan tehostaa palveluohjausta ja palveluihin pääsyä, mikä lyhentää työttömyyden kestoa. Pääkeinoja ovat palveluprosessin vahvaan alkuun panostaminen, koulutus- ja osaamispalveluiden laajempi hyödyntäminen sekä työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn parantaminen erityisesti Kelan palveluiden käyttöä tehostamalla sekä työllisyys-, kuntoutus- että sosiaali- ja terveyspalveluita yhteen sovittamalla.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, strategiajohtaja Markku Rimpelä, puh. 03 621 2555, markku.rimpela@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen esityslista ma 18.11.2019