Hämeenlinnan tilinpäätösennuste merkittävästi plussalla

Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätösennuste on valmistunut ja esiteltiin kaupunginhallitukselle 22.2.2021. Tulosennuste vuodelle 2020 on positiivinen ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan noin 13,9 M€. Tulos kattaa kaupungin taseeseen kertyneet alijäämät.

Ylijäämäiseen ennusteeseen on olennaisesti vaikuttanut valtion koronakompensaatiot, jotka olivat noin 26 M€. Verotuloja kertyi lähes budjetoidusti. Tulokseen vaikutti myös 2,7 miljoonan euron tuloutus Hämeenlinna-rahastosta rakennusten arvonalentumisten katteeksi.

Tuloslaskelmaan kirjattavaa menovarausta Engelinrannan maan puhdistuksesta tehtiin 1,7 m€ aiemman varauksen lisäksi.

Käyttömenoihin kohdistuvan koronavaikutuksen laskenta on vielä työn alla. Virallisen tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupungin tulos myös ilman koronan vaikutusta ja kertaeriä.

Kaikesta huolimatta kaupungin talouden tasapainosta on huolehdittava, sillä haasteellisia vuosia on edessä palvelutarpeen kasvun, kustannusten nousun ja kunnille mahdollisesti tulevien uusien tehtävien myötä.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, p. 03 621 2900, timo.kenakkala@hameenlinna.fi