Hämeenlinnan uimapaikkojen vedenlaatua selvitetty

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut kirjasi ympäristöterveydenhuollon vuoden 2020 valvontasuunnitelmaan projektin, jossa kertaluontoisesti selvitetään uimaveden hygieeninen laatu osassa Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämistä uimapaikoista.

Uimiseen tarkoitetut Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämät rannat luokitellaan kolmeen ryhmään. Yleiseksi uimarannaksi on määritelty ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Yleisten uimarantojen vesinäytetulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. Pienillä yleisillä uimarannoilla tarkoitetaan rantoja, joilla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita, mutta rannan ylläpitäjä on tehnyt niistä terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen. Lisäksi on uimapaikkoja, joita Hämeenlinnan kaupunki ylläpitää, mutta vedenlaatua ei seurata.

Näytteenottojen suunnittelu aloitettiin selvittämällä, mitkä rannat Hämeenlinnan kaupunki on luokitellut uimapaikoiksi. Kaupungin ylläpitämiä uimapaikkoja on yhteensä 16.

Uimapaikat sijaitsevat useilla järvillä; Akkijärvi, Alimmainen, Aulangonjärvi, Eteläistenjärvi, Hauhonselkä, Iso-Roine, Katumajärvi, Kirkkojärvi, Lehee, Pursunjärvi, Vanajavesi ja Äimäjärvi.

Projektin näytepisteiksi valikoituivat rannat, joiden edellinen näytteenottoajankohta ei ollut tiedossa, uimaveden laatua ei voinut päätellä muiden uimavesinäytetulosten perusteella tai kaupunkilaisilta oli tullut yhteydenottoja vedenlaadusta. Näytekohteiksi valikoitui seitsemän uimapaikkaa, jotka on lueteltu myöhemmin olevassa taulukossa.

Projektinäytteet otetiin uimakauden alussa 15.-24.6.2020. Uimavesistä analysoitiin ulosteperäistä saastumista kuvaavat Escherichia coli-bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit sekä veden pH-arvo.

Kaikkien näytetulosten perusteella projektissa olleiden uimapaikkojen vesi oli hyvää uimavettä. Projektissa saatujen tulosten perusteella lisänäytteenotolle ei katsota olevan tarvetta. Hämeenlinnan viranomaispalvelut valvoo uimapaikkojen vedenlaatua jatkossa riskiperusteisesti. Näytteitä otetaan, mikäli uimapaikkojen läheisyydestä tulee ilmoituksia häiriötilanteista, joiden voidaan arvioida aiheuttavan ongelmia uimapaikkojen vedenlaadulle.

UimapaikkaNäytteenottopäiväEscherichia colisuolistoperäiset enterokokitpH-arvo
Uimavedelle asetettu toimenpideraja1000 MPN/100 ml400 pmy/100 ml
Akkijärvi, Eteläinen/Hauho23.6.20205 MPN/100 ml8 pmy/100 ml6,9
Alimmainen, Renko17.6.20201 MPN/100 ml4 pmy/100 ml7,3
Eteläistenjärvi, Eteläinen23.6.202016 MPN/100 ml35 pmy/100ml6,6
Hauhonselkä, Alvettulan ranta24.6.20201 MPN/100 ml11 pmy/100 ml7,1
Pursunjärvi, Renko/Nummenkylä17.6.202027 MPN/100 ml1 pmy/100 ml7,1
Vanajavesi, Käikälänranta15.6.20203 MPN/100 ml1 pmy/100 ml7,4
Äimäjärvi, Sääksniemi22.6.2020<1 MPN/ 100ml1 pmy/100 ml7,4

MPN = most probable number
pmy = pesäkettä muodostavaa yksikköä

Lisätiedot:
terveystarkastaja Päivi Lindén p. 040 523 6772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi

Artikkelikuva: Sairion pieni yleinen uimaranta Vanajaveden rannalla.