Hämeenlinnan uimarannoilla on havaittu sinilevää

Hämeenlinnassa ja Hattulassa viranomaisvalvonnassa on 24 uimarannan veden laatu. Valvottavista uimarannoista yleisiä uimarantoja on 8, joista yksi sijaitsee Hattulassa ja 7 Hämeenlinnassa. Yleisten uimarantojen uimaveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle.

Pieniä yleisiä uimarantoja on 16, joista 4 sijaitsee Hattulassa ja 12 Hämeenlinnassa.

Hämeenlinna kaupunki poisti Leheejärven Kopsjoen uimarannan pienten yleisten uimarantojen listalta ja listalle nousi Vanajaveden Sairion ranta. Muita muutoksia valvonnassa oleviin uimarantoihin ei tullut viime vuoteen verrattuna. Yleisten ja pienten uimarantojen valvontaan kuuluvat valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja näytteenottosuunnitelman mukaiset vesinäytteet. Kopsjoen uimarannan muuttuminen pienestä yleisestä uimarannasta uimapaikaksi merkitsee sitä, että ranta on edelleen kaikkien uimareiden käytössä, mutta terveystarkastaja ei tee sille tarkastusta eikä uimavesinäytteitä oteta.

Uimakaudella 2019 valvontaan kuuluvat uimarannat:

Hämeenlinnassa

Yleiset uimarannat:

 • Ahvenisto,
 • Alajärvi Tervaniemi,
 • Aulangonjärvi Kihtersuo,
 • Hauhonselkä Pappilanaro,
 • Ormajärvi Sankolan ranta,
 • Pannujärvi ja
 • Vanajavesi uimahallin ranta

Pienet yleiset uimarannat:

 • Aulangonjärvi ulkoilumaja,
 • Kahtoilampi,
 • Kankaistenjärvi,
 • Katumajärvi Idänpää ja OTK:n ranta,
 • Matkolammi,
 • Ormajärvi Untulan ranta,
 • Suolijärvi Kirkkoranta,
 • Teuronjärvi,
 • Vanajaveden Lepaanrannan ulkoilumaja ja
 • Sairion ranta sekä
 • Äimäjärvi urheilukentän ranta

Hattulassa

Yleinen uimaranta:

 • Vanajavesi Herniäinen

Pienet yleiset uimarannat:

 • Armijärvi Nihattulan ranta,
 • Lehijärvi Kalkkonen sekä
 • Vanajavesi Eerolan ja Pappilannimen rannat  

Tämän uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on ottanut tämän uimakauden (15.6.-31.8.2019) ensimmäiset uimavesinäytteet. Yleisten uimarantojen ensimmäiset näytteet otettiin kaksi viikkoa sitten. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta näytteet otettiin tällä viikolla. Yleisten uimarantojen näytetulokset ja myös osa tällä viikolla otetuista näytteistä on valmistunut. Yksittäisten näytetulosten tulkinnassa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 177/2008 ja 354/2008 määriteltyjä toimenpiderajoja, jotka ovat Escherichia coli-bakteerille 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäiset enterokokeille 400 pmy/100 ml (pmy = pesäkettä muodostavaa yksikköä). Tulosten perusteella uimavesi alitti uimavedelle asetetut mikrobiologiset toimenpiderajat kaikissa näytteissä eli vesi on uimakelpoista. Tällä viikolla uimaveden lämpötila vaihteli välillä 17-21 °C.
sivulta www.hameenlinna.fi/uimavesi voi seurata näytetuloksia kohdasta Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2019.

Uimaveden laatu luokitellaan yleisillä uimarannoilla neljän uimakauden näytetulosten perusteella lainsäädännössä esitetyn laskentakaavan mukaisesti. Samaa laskentamenetelmää käytetään koko EU:n alueella. Uimakauden 2018 jälkeen Hämeenlinnan ja Hattulan kaikkien yleisten uimarantojen uimavesi luokiteltiin erinomaiseksi. Lainsäädäntö ei edellytä pienten yleisten uimarantojen uimaveden luokittelua.

Syanobakteereita eli sinilevää havaittiin tällä viikolla

Vähäisiä määriä sinilevää oli Ormajärven Untulan ja Vanajaveden Lepaanrannan ulkoilumajan uimavesissä. Runsaasti syanobakteereita havaittiin Kankaistenjärven ja Teuronjärven pienillä yleisillä uimarannoilla. Kankaistenjärven, Lepaanrannan ulkoilumajan ja Teuronjärven uimarannoille toimitettiin tiedote, jossa kerrotaan tehdystä sinilevähavainnosta. Valvontaa tehostetaan lisäämällä tarkastuskäyntejä, kun uimavedessä havaitaan vähän syanobakteereita. Sinilevätilanne saattaa vaihdella nopeasti eikä yhdessä paikassa tehty havainto kuvaa koko järven tilaa. Tästä syystä viranomaispalvelut suosittaa, että uimarit tarkistaisivat silmämääräisesti uimaveden laadun aina ennen kuin menevät uimaan. Sinileväpitoista vettä ei tule myöskään käyttää löylyvetenä. Lisätietoa syanobakteerista eli sinilevästä.

Uimarannoilla oleilevat linnut aiheuttavat haittaa uimarannalla

Lintuja kannattaa mahdollisuuksien mukaan häiritä ja hätistellä. Lintuja ei myöskään kannata ruokkia. Rannan siivousta tehostetaan, kun lintujen aiheuttamia ongelmia havaitaan.

Lisätietoja uimaveden laadusta terveystarkastaja Päivi Lindén, puh. 03-621 3771, paivi.linden@hameenlinna.fi.