Hämeenlinnan uimarannoilla tehty havaintoja sinilevästä

Hämeenlinnassa ja Hattulassa viranomaisvalvonnassa on 24 uimarannan veden laatu. Valvottavista uimarannoista yleisiä uimarantoja on kahdeksan, joista yksi sijaitsee Hattulassa ja seitsemän Hämeenlinnassa. Yleisten uimarantojen uimaveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Pieniä yleisiä uimarantoja on 16, joista neljä sijaitsee Hattulassa ja 12 Hämeenlinnassa.

Valvottavat uimarannat uimakaudella 2020 sivulla uimavesi ja allasvesi.

Uimarantojen valvontaan kuuluvat valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ja vesinäytteet. Näytteitä otetaan noin kerran kuukaudessa yhteensä kolme tai neljä. Uimavesinäytteistä tutkitaan suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää. Lisäksi näytteenottaja seuraa silmämääräisesti syanobakteerien eli sinilevien esiintymistä ja tarkkailee uimaveden yleistä tilaa.

Uimakauden 2020 ensimmäisten uimavesinäytteiden vastaukset

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on ottanut tämän uimakauden (15.6.-31.8.2020) ensimmäiset uimavesinäytteet. Yleisten uimarantojen ensimmäiset näytteet otettiin kaksi viikkoa sitten. Pieniltä yleisiltä uimarannoilta näytteet otettiin tällä viikolla.

Yleisten uimarantojen näytetulokset ja myös osa tällä viikolla otetuista näytteistä on valmistunut. Valmistuneiden tulosten perusteella uimavesi alitti uimavedelle asetetut mikrobiologiset toimenpiderajat kaikissa näytteissä eli vesi on uimakelpoista. Tällä viikolla uimaveden lämpötila vaihteli välillä 17,5 – 23,5 °C.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset päivitetään sivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2020.

Kolmella rannalla havaittiin vähäisiä määriä sinilevää

Syanobakteereita eli sinilevää havaittiin tällä viikolla kolmella rannalla. Vähäisiä määriä sinilevää oli Kankaistenjärven, Matkolammin ja Ormajärven Untulan uimavesissä.

Valvontaa tehostetaan lisäämällä tarkastuskäyntejä, kun uimavedessä havaitaan syanobakteereita. Sinilevätilanne saattaa vaihdella nopeasti eikä yhdessä paikassa tehty havainto kuvaa koko järven tilaa. Tästä syystä viranomaispalvelut suosittaa, että uimarit tarkistaisivat silmämääräisesti uimaveden laadun aina ennen kuin menevät uimaan. Lisätietoja syanobakteereista saa ympäristöhallinnon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Uimarannalla tiedotetaan, jos uimaveden laatu muuttuu niin, että siitä voi olla haittaa uimarin terveydelle. Tarvittaessa annetaan ohjeita tai asetetaan uintirajoituksia, joita on esimerkiksi tilapäinen uintikielto.

Uimarannoilla oleilevat linnut aiheuttavat haittaa uimarannalla

Lintuja kannattaa mahdollisuuksien mukaan häiritä. Lintuja ei myöskään kannata ruokkia.

Noudatathan uimarannalla uimarantaetikettiä

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi suositellaan, että uimarannoilla noudatetaan yleisiä hygieniasta sekä turvallisuudesta annettuja suosituksia ja ohjeita. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n laatima uimarantaetiketti löytyy uimarantojen ilmoitustauluilta. Uimarantojen ylläpitoa on myös tehostettu hygieniatason parantamiseksi.

Lisätiedot: viranomaispalvelut,
terveystarkastaja Päivi Lindén, p. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi