Hämeenlinnan yhteiskoulun Tuomela-rakennuksen sisäilmatilanne

Hämeenlinnan Yhteiskoulun Tuomela-rakennuksen ns. matalan päädyn tiloihin tehtiin keväällä tutkimuksia rakennuksen sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi.

Tehtyjen tutkimusten perusteella ei todettu merkittäviä sisäilmaa heikentäviä tekijöitä eikä kohonnutta riskiä rakenteiden vaurioitumiseen. Vähäisiä tiiviyspuutteita esimerkiksi välipohjan läpivientien tai ulkoseinärakenteen tiiviydessä todettiin ja niiden osalta tiivistystoimenpiteitä tehtiin kesän aikana.

Tutkimukset sisälsivät muun muassa sisäilman olosuhteiden ja painesuhteiden seurantamittauksia, sisäilman epäpuhtausmittauksia, ilmanvaihdon toiminnan ja puhtauden tarkastuksen sekä rakenteisiin liittyvien riskitekijöiden kartoitukset. Tutkimuksiin sisältyi maanvastaisten rakenteiden kosteuskartoituksen ja rakenteiden kunnon tarkastusta rakenneporauksin, kosteusmittauksin ja materiaalien mikrobinäytteiden avulla sekä rakenteiden tiiviyden tarkastusta merkkiainekokeiden avulla.

Lisätiedot: