Hämeenlinnan Yhteiskoulun Tuomela-rakennuksessa tutkimukset sisäilmaepäilyistä

Hämeenlinnan Yhteiskoulun Tuomela-rakennuksen ns. matalan päädyn tiloista on viime aikoina tuotu esille havaintoja tiloissa oleskeluun liitetystä oireilusta. Oire-epäilyjen vuoksi rakennuksen sisäilmaan vaikuttavat tekijät selvitetään kevään aikana toteutettavien sisäilma- ja kuntotutkimusten avulla. Tutkimukset kohdennetaan pääasiassa tiloihin, joista havaintoja on tehty. 

Tutkimukset toteuttaa Raksystems Insinööritoimisto Oy Hämeenlinnan kaupungin Tilapalveluiden toimeksiannosta. Tutkimukset sisältävät mm. tilojen aistinvaraisen havainnoinnin, sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittauksia sekä rakennuksen painesuhteiden seurantamittauksia. Lisäksi rakenteiden kuntoa varmistetaan kosteuskartoituksen ja rakennetutkimusten avulla.

Tutkimukset aloitetaan tiistaina 7.3.2023 ja ne pyritään toteuttamaan siten, että tilojen käyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä.

Tutkimustuloksista ja mahdollisista lisätutkimustarpeista tiedotetaan tutkimusten valmistuttua.

Mahdollisista uusista sisäilmahavainnoista tai oire-epäilyistä pyydämme ilmoittamaan viipymättä koulun osalta rehtorille ja varhaiskasvatuksen osalta päiväkodin johtajalle, jotka vievät sisäilmahavainnot eteenpäin Hämeenlinnan kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

Lisätietoja:

Tilapalvelut
Sisäilma-asiantuntija Hanna Koliseva
puhelin 03 621 2135
hanna.koliseva@hameenlinna.fi                 

Raksystems Insinööritoimisto Oy  
Petri Nevalainen
puhelin 030 670 5439
petri.nevalainen@raksystems.fi