Hämeenlinnan yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruskorotuksen kokeilu 1.8.2022-30.6.2024

Hämeenlinnassa alkaa 1.8.2022 kahden vuoden yksityisen hoidon tuen sisaruskorotuskokeilu. Kokeilu perustuu sivistys- ja hyvinvointi lautakunnan päätökseen 17.5.2022 (HML/2449/02.05.00/2022).

Yksityisen hoidon kuntalisän sisaruskorotuksen suuruus on sidottu kunnallisiin varhaiskasvatusmaksuihin. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruskorotus on enintään 60 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta, eli enintään 177 euroa / kuukausi / lapsi. Sisaruskorotus on samansuuruinen perheen kaikilla tukeen oikeutetuilla lapsilla. Perheen maksettavaksi jäävä osuus ei kuitenkaan voi olla pienempi, kuin maksu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Sisaruskorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Sisaruskorotusta maksetaan perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta alkaen, jos perheellä on samaan aikaan useampi lapsi yksityisellä palveluntuottajalla hoidossa. Sisaruskorotusta ei makseta palvelusetelin piirissä olevista lapsista. Esiopetusikäisistä lapsista maksettavan sisaruskorotuksen suuruus on 89 euroa (50 %) ja sen ehtona on, että lapsi osallistuu maksuttomaan esiopetukseen. Sisaruskorotusta ei makseta heinäkuulta.

Sisaruskorotuksen ehtona on vähintään 30 hoitotuntia viikossa. Perheen tulee saada sekä yksityisen hoidon tukea että kuntalisää Kelan kautta. Palveluntuottajan on sitouduttava alentamaan hoitomaksua sisaruskorotuksen verran. Yksityisen hoidon tuki, hoitoraha, kuntalisä ja sisaruskorotus maksetaan suoraan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Kotiin palkatun hoitajan osalta sisaruskorotuksen ehtona on se, että huoltaja ei ole samaan aikaan kotona vanhempainrahakaudella. Huoltajan / huoltajien tulee olla molempien työssä tai työhön verrattavissa olevassa päätoimisessa toimessa, esimerkiksi opiskelu. Kotiin palkatun hoitajan osalta tuki maksetaan suoraan perheelle.

Sisaruskorotusta haetaan sähköisesti

Sisaruskorotusta haetaan Hämeenlinnan kaupungilta sähköisellä lomakkeella, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista. Sähköinen hakulomake avautuu 15.7.

Hakemukseen liitetään päätös Kelan yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä, sekä lapsen hoitosopimus, josta tulee käydä ilmi hoitoaika ja hoitomaksu. Tuen maksamisesta laaditaan erillinen sopimus varhaiskasvatuksen suunnittelijan kanssa.

Tukea ei myönnetä takautuvasti, vaan se tulee hakea aina edeltävän kuun loppuun mennessä. Poikkeuksena syksyn 2022 elo- ja syyskuut, jolloin tukea voi hakea myös jälkikäteen, kuitenkin lokakuun alkuun mennessä.

Lisätietoja:

Marjo Tökkä, varhaiskasvatuksen suunnittelija
marjo.tokka@hameenlinna.fi