Hämeenlinnassa kysyttiin oppimisympäristöistä

Kyselyllä kartoitettiin koulurakennusten ja oppimisympäristön toimivuutta HYKin ja Nummen yhtenäiskouluissa. Kysely tehtiin 11.12.2018-10.1.2019.

Kyselyssä oli kaksi erilaista kyselylomaketta. Toinen lomake lähetettiin vastattavaksi HYKin ja Nummen yhtenäiskoulujen 5. ja 8. luokkalaisille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiseen lomakkeeseen vastasi koulun henkilökunta.

Nummen yhtenäiskoulu

Kummassakin lomakkeessa kysymyksillä kartoitettiin koulurakennuksen ja oppimisympäristön toimivuutta. Tuloksissa vertailtiin eri kohderyhmien vastauksia.

Hämeenlinnan yhtenäiskoulu

Huoltajilta vastauksia saatiin yhteensä 65 (kohderyhmä 530), oppilailta 122 (kohderyhmä 382) ja henkilökunnalta 76 (kohderyhmä 129).

Oppilaat tyytyväisempiä kuin huoltajat
Tyytyväisin ryhmä kummassakin koulussa oli oppilaat ja etenkin 5-luokkalaiset. Kriittisimpiä olivat kummassakin koulussa huoltajat. Moni oppilas ja henkilökuntaan kuuluva vastasi, että uusista oppimisympäristöistä ei ollut vielä tarpeeksi kokemusta.

Oppilaat suhtautuivat oppimisympäristöihin toiveikkaasti ja he olivat niihin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Koulun opetusvälineet innostivat 5-luokkalaisia ja heidän mielestään oppilaiden liikkuminen ja pelaaminen oli huomioitu erittäin hyvin. Oppilaiden mielestä koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu hyvin eri ikäiset oppilaat.

Oppilaat eivät kokeneet ruuhkaa juurikaan ongelmaksi muutoin kuin sisäänkäyntien ja naulakoiden luona. Opettajat pitivät hyvänä tiimiopettajuutta ja sitä, että välineitä on ja ne toimivat.

Huoltajat olivat ryhmistä eniten huolissaan koulun ruuhkaisuudesta, työrauhasta, ergonomiasta ja oppimateriaalin siirtymisestä digitaaliseen muotoon. Henkilökunta koki, että Nummen yhtenäiskoulussa on liikaa oppilaita. Opettajia häiritsi lisäksi koulussa äänieristyksen puutteellisuus ja suurten ryhmäkokojen aiheuttama häly.  Opettajat kaipasivat pienempiä ryhmiä, lisää laskutiloja ja nykyistä toimivampia äänieristeitä.

Lisätiedot
Hämeenlinnan kaupunki, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä,  puh. 03 621 2741, mika.makela@hameenlinna.fi

Liitteet
Yhteenveto ja avoimet vastaukset
Diagrammit